Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/SP/2019/061
Nazwa zadania:
Działalność środowiskowa o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym , polegająca na prowadzeniu programów metodą outreach, skierowanych do osób bezdomnych, w tym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przebywających w niemieszkalnej przestrzeni publicznej miasta Szczecina
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Termin składania:
2019/03/21
Data decyzji:
2019/04/01

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 100000.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2019/04/04 11:42:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2019/04/04 11:42:48 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2019/02/28 14:58:51 nowa pozycja