Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2012/063
Nazwa zadania:
"Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych"
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źódeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.
Termin składania:
2012/09/17
Data decyzji:
2012/10/08

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachęta Sztuki Współczesnej 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/08/28, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2012/10/08 11:29:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:10:43 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/10/08 11:29:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/10/08 11:28:54 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/10/08 10:28:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/08/28 13:43:59 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/08/28 13:41:08 nowa pozycja