Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2011/007
Nazwa zadania:
Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2010/12/20
Data decyzji:
2011/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 33000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 35000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" 10000.00
Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy Słuchu 0.00
Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot Pod Wezwaniem Dzieciątka Jezus 6500.00
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków 30000.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza 33150.00
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 25000.00
Polski Związek Głuchych 63620.00
Polski Związek Niewidomych 69100.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 20200.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona 7750.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 27300.00
Stowarzyszenie Rodzin i i Przyjaciół z Zespołem Downa ISKIERKA 31530.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 27550.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/11/29, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2011/02/02 11:28:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2011/02/02 11:28:28 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/11/29 15:16:33 nowa pozycja