Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/ID/2012/055
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań
Termin składania:
2012/05/17
Data decyzji:
2012/06/12

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 5000.00
Związek Polskich Artystów Plastyków 75000.00
Stowarzyszenie ENSO 3000.00
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich im. Andrzeja Przewoźnika 5000.00
Pomorskie Towarzystwo Historyczne 8000.00
Winda Kreatywnych 25000.00
Stowarzyszenie PRO MUSICA SACRA 10000.00
Stowarzyszenie Nasze Kiino 13000.00
Stowarzyszenie Baltic Neopolis ORCHESTRA 10000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM 5000.00
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma" 13000.00
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie 25000.00
Towarzystwoa Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie 5000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 8000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2012/04/27, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2012/06/12 11:49:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2012/06/12 11:49:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2012/04/27 10:33:30 nowa pozycja