Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2018/009
Nazwa zadania:
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej
Termin składania:
2017/12/11
Data decyzji:
2017/12/29

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego 460000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/11/17, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2018/02/15 12:34:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2018/02/15 12:34:56 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2017/11/17 14:41:10 nowa pozycja