Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2015/026
Nazwa zadania:
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Termin składania:
2015/01/26
Data decyzji:
2015/02/06

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2015/01/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2015/02/10 09:41:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2020/06/26 14:30:55 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2015/02/10 09:41:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2015/01/05 08:11:00 nowa pozycja