Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2013/063
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.
Termin składania:
2013/07/29
Data decyzji:
2013/08/08

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 6000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2013/07/08, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2013/08/08 08:36:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2013/08/08 08:36:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2013/07/08 10:46:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2013/07/08 09:36:11 nowa pozycja