Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2013/010
Nazwa zadania:
Zadanie 1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zadanie 2. Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zadanie 3. Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2012/12/21
Data decyzji:
2013/01/11

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/11/28, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2013/01/15 15:12:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2013/01/15 15:12:21 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2012/11/28 11:50:32 nowa pozycja