Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2017/028
Nazwa zadania:
1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2017/02/06
Data decyzji:
2017/02/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY.-zadanie 2 0.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA -zadanie 1 5000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa ISKIERKA-zadanie 2 48000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona-zadanie 1 14100.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-zadanie 1 16700.00
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków Koło Odra Bałtyk-zadanie 1 20000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa ISKIERKA-zadanie 1 34000.00
Fundacja PROMOCJA ZDROWIA-zadanie 1 15600.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom-zadanie 1 16000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych-zadanie 1 12200.00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych-zadanie 1 33000.00
Fundacja SZANSA DLA NIEWIDOMYCH-zadanie 1 2500.00
Uczniowski Klub Sportowy ISKIERKA-zadanie 1 2000.00
Klub Koszykówki WILKI MORSKIE SZCZECIN -zadanie 1 0.00
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym-zadanie 1 5000.00
Stowarzyszenie P.O.M.O.C.-zadanie 1 15000.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA-zadanie 3 88000.00
Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki 17000.00
Krajowe Towarzystwo Autyzmu-zadanie 1 13000.00
Stowarzyszenie Amazonek AGATA-zadanie 1 10000.00
Fundacja SŁYSZĘ-zadanie 1 8000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom-zadanie 2 15000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"-zadanie 1 14300.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom-zadanie 3 43000.00
Fundacja Jandrzejówka-zadanie 1 7500.00
Polski Związek Niewidomych-zadanie 3 45000.00
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni-zadanie 1 5000.00
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży KROK-zadanie 1 6000.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA -zadanie 2 81000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie Rodzina-zadanie 1 22500.00
Fundacja TPSW - Warszawa-zadanie 1 0.00
Krajowe Towarzystwo Autyzmu-zadanie 3 34000.00
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY-zadanie 1 5000.00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie -zadanie 2 23000.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Szczecin - Śródmieście-zadanie 1 10000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-zadanie 2 18000.00
Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie-zadanie 3 43000.00
Fundacja na Rzecz Oświaty i Integracji RÓWNAJMY SZANSĘ-zadanie 1 13000.00
Stowarzyszenie ACADEMIA na rzecz Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów-zadanie 1 0.00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - PRAWOBRZEŻE SZCZECIN-zadanie 1 10100.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-zadanie 1 10000.00
Fundacja PROMOCJA ZDROWIA-zadanie 3 0.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem-zadanie 1 25000.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2017/01/16, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2017/02/17 12:22:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2017/02/17 12:22:23 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2017/01/16 14:24:45 nowa pozycja