Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352154

Aktualna strona: 484998

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/MB/2017/051
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania ofert:2017/05/25
Data decyzji:2017/06/16

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja SEKTOR 3 i SZCZECIN EXPO   17552.00  
Instytut Nowych Technologii Ekologii i Rozwoju   1403.87  
Tyflopunkt Fundacji SZANSA dla Niewidomych   18087.00  
Polskie Forum Samorządowe   6800.00  
KK Wilki Morskie   19142.13  
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej   19000.00  
Fundacja im. Bolesława Chrobrego   21150.00  
Stowarzyszenie Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących "Dalekowzroczni"   1200.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/MB/2017/051  [147 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin