Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2017/051
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania:
2017/05/25
Data decyzji:
2017/06/16

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja SEKTOR 3 i SZCZECIN EXPO 17552.00
Instytut Nowych Technologii Ekologii i Rozwoju 1403.87
Tyflopunkt Fundacji SZANSA dla Niewidomych 18087.00
Polskie Forum Samorządowe 6800.00
KK Wilki Morskie 19142.13
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 19000.00
Fundacja im. Bolesława Chrobrego 21150.00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących "Dalekowzroczni" 1200.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizaji Pozarządowych, wytworzono: 2017/04/27, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2017/06/19 08:23:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2017/06/19 08:23:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2017/04/27 08:16:55 nowa pozycja