Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2018/011
Nazwa zadania:
Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Termin składania:
2017/12/11
Data decyzji:
2017/12/29

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa 550000.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2017/11/17, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2018/02/19 09:57:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2018/02/19 09:57:56 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2017/11/17 15:01:52 nowa pozycja