Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/PS/2021/035
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych
Rodzaj zadania:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32
Termin składania:
2021/02/08
Data decyzji:
2021/02/24

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/01/15, odpowiedzialny/a: Piotr Spunda, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2021/03/31 10:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2022/07/27 11:05:20 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/03/31 10:07:35 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/02/25 14:12:42 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/01/15 14:30:40 nowa pozycja