Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336983

Aktualna strona: 915308

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu:BDO/SP/2019/077
Nazwa zadania:Zakup nowego wyposażenia w celu podniesienia standardów obsługi osób bezdomnych wymagających wsparcia osób trzecich na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec których prowadzone są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Termin składania ofert:2019/09/23

  Oferta realizacji zadania publicznego [146 KB]
  oświadczenie VAT [29 KB]
  Oświadczenie RODO [30 KB]
 przykładowy wzór wypełnienia druku oferty [867 KB]

Lista załączników:
typ pliku  BDO/SP/2019/077  [33 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin