Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/PS/2023/059    Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/SP/2023/061   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/03/03   2023/03/13  
BDO/PS/2023/058   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2023 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/JG/2023/057   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/17   2023/02/28  
BDO/KK/2023/056   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/NB/2023/055   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/02/14   2023/02/02  
BDO/SP/2023/054   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/02/08   2023/02/23  
BDO/KK/2023/053   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/WEA/2023/052   Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/02/07   2023/03/01  
BDO/WEA/2023/051   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2023/02/06   2023/02/15  
BDO/NB/2023/050   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/31   2023/02/15  
BDO/WEA/2023/049   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonywanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.    2023/01/19   2023/01/24  
BDO/NB/2023/048   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/01/27  
BDO/NB/2023/047   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/046   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/045   Wspieranie sportów walki wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/044   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej     2023/01/13   2023/01/27  
BDO/NB/2023/043   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Wiosna 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/12   2023/01/18  
BDO/NB/2023/042   Wspieranie sportów indywidualnych wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej     2023/01/10   2023/01/27  
BDO/NB/2023/041   Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/05   2023/01/27  
BDO/NB/2023/040   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/05   2023/01/27  
BDO/KK/2023/039   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2023 roku (szczegóły w opisie zadania) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2023/01/03   2023/01/27  
BDO/SP/2023/036   Prowadzenie centrum Integracji Społecznej Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2022/12/16   2022/12/28  
BDO/WEA/2023/035   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2023 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.   2022/12/14   2023/01/04  
BDO/WEA/2023/033   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. 1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.   2022/12/14   2022/12/19  
BDO/SP/2023/031   Nabór Partnera na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu "Senior+" prowadzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2022/12/13   2022/12/21  
BDO/SP/2023/028   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/19  
BDO/SP/2023/027   Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie, w tym dla osób w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym. Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/28  
BDO/SP/2023/026   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2022/12/09   2022/12/20  
BDO/SP/2023/022   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/19  
BDO/SP/2023/021   Wspieranie osób z niepełnosprawnościami intelektyalnymi poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/SP/2023/020   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023 - 2027 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/SP/2023/019   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09   2022/12/21  
BDO/SP/2023/018   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2022/12/08   2022/12/15  
BDO/SP/2023/017   Zapewnienie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/SP/2023/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/19  
BDO/SP/2023/015   Integracjia i aktywizacja osób starszych - wpieranie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09   2022/12/21  
BDO/SP/2023/014   Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi. Pomoc społczna   2022/12/08   2022/12/22  
BDO/SP/2023/013   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/22  
BDO/SP/2023/012   Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miasto Szxczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/28  
BDO/SP/2023/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/15  
BDO/SP/2023/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2022/12/09   2022/12/15  
BDO/PS/2023/004   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/12/08   2023/01/02  
BDO/SP/2023/003   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej    2022/12/08   2022/12/16  
BDO/KK/2023/002   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/12/08   2022/12/19  
BDO/KK/2023/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2023 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/11/17   2022/11/29