Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE!

Od 18 października 2023 r. w ofercie realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek wskazać sposób zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje należy zawrzeć w pkt VI.3 oferty dot. innych informacji w polu „Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”.

Opis sposobu zapewnienia dostępności powinien być adekwatny do proponowanego zadania publicznego.

Szczegóły w treści ogłoszenia konkursowego.

Więcej na temat dostępności w zadaniach publicznych znajdziesz TUTAJ

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/WEA/2024/074   Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego adresowana do mieszkańców Szczecina. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2024/06/10  
BDO/WEA/2024/073   Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy, poprzez udzielanie wsparcia pedagogicznego w punkcie doraźnej opieki funkcjonującym przy Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie działalności na rzecz integracji cudzoziemców   2024/06/10  
BDO/PS/2024/072   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2024 roku EDYCJA DRUGA Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2024/06/10  
BDO/IK/2024/071   „Organizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin zawodów nordic walking - Polska Liga Nordic Walking - cykl zachód.” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/05/31  
BDO/PS/2024/070   Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2024 roku. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2024/06/10  
BDO/WEA/2024/069   Organizacja pozalekcyjnych warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, dotyczących uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadanie z zakresu profilaktyki uniwersalnej polegające na organizacji wielokierunkowych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, ściśle powiązanych z profilaktyką uzależnień, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szkodliwości używek, propagujących zdrowy styl życia, wstrzemięźliwość do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także upowszechniających wiedzę dotyczącą uzależnień behawioralnych.   2024/05/28  
BDO/SP/2024/068   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2024/05/14  
BDO/IK/2024/067   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/05/14