Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/PS/2023/059    Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2023/02/16  
BDO/PS/2023/058   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2023 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/16  
BDO/JG/2023/057   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/17  
BDO/KK/2023/056   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17  
BDO/NB/2023/055   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/02/14  
BDO/SP/2023/054   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/02/08  
BDO/KK/2023/053   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17  
BDO/WEA/2023/052   Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/02/07  
BDO/WEA/2023/051   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2023/02/06  
BDO/NB/2023/050   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/31  
BDO/PS/2023/004   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/12/08