Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych

Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych


Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Szczecin.

Współdziała z Prezydentem w realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego a w szczególności zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działalności.
 

Do zakresu działania Rady należy:

a) Kultywowanie tradycji walk i męczeństwa Narodu Polskiego, pamięci o ofiarach wojny
i okresu powojennego.
b) Inspirowanie do współdziałania organizacji kombatanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami walk i męczeństwa, wspólne organizowanie odczytów, wystaw, konkursów i konferencji na tematy związane z problematyką kombatancką.
c) Inspirowanie do prowadzenia form działalności mającej na celu kształtowanie patriotycznej świadomości młodzieży m. in. poprzez współpracę z instytucjami
i organizacjami oświatowo-wychowawczymi i organizację lekcji historii.
d) Doradzanie i pomoc w sprawach uprawnień kombatanckich.
e) Opracowywanie wniosków, postulatów, rozwiązań prawnych, zmierzających do poprawy sytuacji socjalnej i zdrowotnej kombatantów i osób represjonowanych.
f) Współpraca z mediami w celu popularyzowania tematyki kombatanckiej.
g) Promowanie i popularyzacja opracowań z zakresu historii i tradycji walk i męczeństwa Narodu Polskiego.


Rada działa poprzez posiedzenia plenarne oraz w ramach posiedzeń Prezydium Rady. Kadencja członków Prezydium Rady trwa cztery lata.

 

Kadencja 2019 -2023

Kadencja 2015 - 2019

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/09/29, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/10/15 13:33:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/10/15 13:33:05 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/10/15 11:23:55 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/10/15 11:21:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/09/29 09:18:35 nowa pozycja