Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inicjatywa lokalna

Co to jest inicjatywa lokalna?

Gmina Miasto Szczecin, realizując obowiązek ustawowy, po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce nowe narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA.

Poprzez rozwój partycypacji Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów.

Projekty realizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ to odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się i wielopłaszczyznowej współpracy.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu.

Celem inicjatywy lokalnej jest:

  • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
  • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
  • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Wkład mieszkańców może polegać na:

  • pracy społecznej
  • świadczeniach pieniężnych
  • świadczeniach rzeczowych

Urząd wspiera realizację zadania w sposób:

  • finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej – w zakresie możliwości Gminy,
  • organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy,
  • rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy.

Wsparcie Miasta może nastąpić poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie flipcharta, stołów, namiotów, transport. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/09/13, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2018/09/13 09:33:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2018/09/13 09:33:03 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/17 11:00:04 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:39:28 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:29:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/13 13:18:32 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 13:48:26 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 13:48:03 nowa pozycja