Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

rejestr poisadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

 

Nr wpisu
do rejestru
Posiadacz
odpadówa
 
 
Adres
posiadacza
odpadówb
 
Nr REGON
 
Kod odpadów
 
Rodzaj odpadów
 
Podstawa prawna zwolnienia
1.
Bosch – Service
Grzegorz Papke Serwis Samochodowy
Ul. Kredowa 2
71 – 783 Szczecin
810801084
16 06 01
Akumulatory ołowiowe
33 ust.4 ustawy o odpadach
2.
Castorama Polska sp. z o.o.
dotyczy: Castorama Szczecin ul. Ku Słońcu
Ul. Krakowiaków 78
02- - 255 Warszawa
010817199
15 01 01;
15 01 02;
15 01 07; 15 01 04, 15 01 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34
Opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, zaw. pozostałości subst. niebezp., zużyte urządzenia zaw. freony, HCFC, HFC, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory
j.w., zmiana wpisu: 08.12.2010 r.
3.
Ahold Polska sp. z o.o.
dot. Hipermarketu “HYPERNOVA” ul. Mieszka I-go Szczecin
 
Ul. G. Zapolskiej 38
30 – 126 Kraków
070569406
16 06 01;
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w.
4.
Geant Polska sp. z o.o.
Ul. Ku Słońcu 67
Szczecin
011632332
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w
5.
Nesky Szczecin sp. z o.o.
Ul. Sułkowskiego 3
71 – 132 Szczecin
811082639
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w.
6.
P.P.H.U LEXUS
Ul. Mickiewicza 38
70 – 386 Szczecin
810927796
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w.
7.

FOTA S.A. Borowo ( prowadzona działalność – ul. Gryfińska 104 Szczecin ) pismem z dnia 21.10.2004 r. firma zmieniła miejsce zbierania odpadów na ul. Wiosenną 1 w Szczecinie;      zm. miejsca zbierania odpadów ul. Hangarowa 8 - pismo z dn. 26.02.2007 r.  zmiana miejsca zbierania odpadów na ul. M. Dąbrowskiej 34 w Szczecinie - wniosek z dn. 16.10.2009 r.

Ul. Długa
83 – 300 Kartuzy:
zm. siedziby: ul. Stryjska 24               81-506 Gdynia - pismo z dn. 26.02.2007 t.
11
192598184
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 06 01, 08 03 18.
Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, baterie i akumulatory ołowiowe, zużyty toner drukarski
j.w.
03.11.2003
29.10.2004 r. ( zmiana miejsca zbierania odpadów ). Zmiana miejsca zbierania odpadów - 21.10.2009 r.
8.
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR sp. z o.o.
Ul. Kolumba 43/47
02 – 288 Warszawa
( Filia - Szczecin Al. Wojska Polskiego 168 )
010547558
16 02 13, 20 01 21, 16 02 14, 20 01 36,16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34, 15 01 01
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opakowania z papieru i tektury
j.w.
29.12.2003 r.
uaktualniono 13.04.2007 r.
9.
 AROX Robert Mazurek zbieranie odpadów Szczecin                ul. Gryfińska 106
ul. Iwaszkiewicza 101/7             70-786 Szczecin
690560345
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w.
19.02.2004 r., poprawiono wpis o nazwę i adres posiadacza-23.01.2012 - brak zmian
10.
Janusz Mazurek
Ul. Mieszka I-go 80
71 – 011 Szczecin
811072888
16 06 01
Baterie i a
kumulatory ołowiowe
j.w.
19.03.04
11.
Alfa – Elektro” sp. z o.o.
( hurtownia art. Elektrycznych )
Ul. Pomorska 66
70 – 812 Szczecin
270117632
16 02 13, 20 01 21
Zużyte lampy fluorescencyjne zawierające rtęć
j.w.
07.04.2004 r.
12.
Media Markt Polska sp
. z o.o. Szczecin spółka komandytowa
Ul. Mieszka I-go 73, 71 – 011 Szczecin
.
15 01 01, 15 01 02, 16 02 11
Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyte urządzenia zawierające freony.
j.w.
18.05.2004 r.
13.
Epsilon
sp. z o.o. ul. Miejsce zbierania odpadów: sklep firmowy – ul. Batalionów Chłopskich 32, 70 – 767 Szczecin
Ul. Kostrzyńska 1 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.
 211290753
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w. wpisano 29.10.2004 r.
14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanfex spółka jawna – miejsce zbierania odpadów w Szczecinie – oddział firmy ul. Przyjaciół Ronda 2
 
 
 
 
 
 
 
Ul. Słowiańska 11 c
003812945
16 06 01, 16 01 03
Baterie i akumulatory ołowiowe, zużyte opony
j.w. wpisano 29.10.2004 r.
15.
Makro Cash and Carry Polska S.A.. Miejsce zbierania Centrum Zaopatrzenia Makro ul. Południowa 8, 71 – 001 Szczecin
Al. Krakowska 61, 02 – 183 Warszawa
012775559
 08 03 18, 16 02 1615 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10*,16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35,
 opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztycznych, metali, szkłą baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Jw. Wpisu dokonano w dniu 10.11.2004, wpis zaktualizowano 30.09.2008 r.
16.
Ahold Polska sp. z o.o.
Miejsce zbierania hipermarket Hypernowa Szczecin ul. Mieszka I-go 73
Ul. G. Zapolskiej 38
30 – 126 Kraków
070569406
15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 16 06 01; 16 02 13; 20 01 21
Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomater
iałowe, opakowania ze szkła, baterie i akumulatory ołowiowe, zużyte lampy fluorescencyjne
.
17.
“real” – sp. z o.o. i Spółka Komandytowa al.– miejsce zbierania SDT real ul. Struga 36
Al. Krakowska 61 70 - 785Warszawa
013233702
16 06 02; 16 06 04; 16 06 05
Baterie i akumulatory ołowiowe, baterie alkaliczne, inne baterie i akumulatory
j.w.
18.
NOMI S.A.
miejsce zbierania – nomi ul. Struga 42
ul. Witosa 76
25-561 Kielce
290346653
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w. wpisu dokonano 13.04.2005 UWAGA: wykreślono z rejestru na wniosek w dniu 06.05.2011 r.
19.
STATOIL POLSKA sp. z o.o. – miejsce zbierania ul. GryfińSKA 60
UL. 29 listopada 10, 00-465 Warszawa
012120440
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w. wpisano 10.05.2005
20
Suder & Suder sp. z o.o. – miejsce zbierania Oddział Szczecin ul. Pomo
rska 126 Szczecin
ul. Płk. Dąbka 13,
30 – 832 Kraków
351157103
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
j.w. wpisu dokonano 11.05.2005
21
Kaufland Polska Markety sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Szybowa 6-10
( market ul. Struga 29 w Szczecinie)
151562471
15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 06 01.
Opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe, szkła, zużyte akumulatory ołowiowe
j.w.
wpisu dokonano 11.07.2005;(zm. 21.09.07)
22
TESCO POLSKA sp. z o.o.
Ul. Kapelanka 56, 30 – 347 Kraków
Miejsce zbie
rania: Market TESCO SZCZECIN ul. Duńska, 71 – 795 Szczecin
011270099
15 01 01,           15 01 02,           15 01 07,           16 06 04.
Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, baterie alkaliczne
j.w.
wpisu dokonano 20.10.2005
23
Polska Telefonia Cyfrowa SA
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Miejsce zbierania:
Sklepy firmowe: Szczecin Al. Jedności Narodowej 3 /4, Al. Wojska Polskiego 14, sklep Era ul. Rydla 50
011417295
20 01 35, 20 01 36, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 33*, 20 01 36, 16 02 14, 16 02 02, 16 02 05
.
Wpisu dokonano w dniu 11.07.2006, zmiana wpisu 16.12.2008,
zmiana wpisu 01.09.2011 r. - zmiana formu prawnej ze sp. z o.o. w SA
24
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Ul. Żniwna 5
62 – 025 Kostrzyn
Miejsce zbierania Szczecin:
Bohaterów Warszawy 34/35
Pomarańczowa 9
Milczańska 8
Karpia 1
Witkiewicza 41
Kresowa 1
Dubois 5
26 kwietnia               ul. Struga (CH Słoneczne), Narutowicza 11, Rostocka 1, ul. Goleniowska, Bałtycka 25c, ul. Lelewela 8
63030323
160101, 160102, 160103, 160104, 160105, 200133, 200134, 200123, 200135, 200136, 200121 
baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne
Wpisu dokonano w dniu 13.07.2006, zmiana 17.07.2008, 08.06.2010 r., 30.11.2011 r., 15.11.2012 r.
25
PTK Centertel sp. z o.o.
Ul. Skierniewicka 10a
01 – 230 Warszawa
Miejsca zbierania w Szczecinie: salony ul. Kaszubska 52, Al. Wojska Polskiego 19
1054173
16 02 14, 16 06 05
.
Wpisu dokonano 17.07.2006
26
Kaufland Polska Markwyt sp. z o.o. k.
Ul. Szybka 6-10
50 – 421
Wrocław
151562471
20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano 24.07.2006
27
SELGROS sp. z o.o.
Ul. Zamenhofa 133
61-131 Poznań
Miejsce zbierania w Szczecinie: hala Szczecin ul. Walecznych 66
630375413
16 02 13, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 36
.
Wpisu dokonano 01. 08.2006 r.
28
Onninen sp. z o.o.
u. Emaliowa 28
02 – 295 Warszawa
Miejsce zbierania w Szczecinie: ul. Pomorska 66
011177922
16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano 03.08.2006
29
 
 
 
 
SOLAR ELEKTRO sp. z o.o.
Ul. Rokocińska 162
92-417 Łódź
Miejsce zbierania w Szczecinie:
Ul. Heyki 3
471664525
16 02 13,20 01 21, 20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano w dniu 07.08.2006
30
Systemy Biurowe Integracja
Marcola i Wspólnicy sp. j.
Ul. Rosponda 30/3
71-793 Szczecin
Miejsce zbierania:
Al. Bohaterów Warszawy 106/1
812524223
16 02 13, 20 01 36
.
Wpisu dokonano w dniu 07.08.2006
31
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CENTEL sp. z o.o.
Ul. Tuwima 21
71-426 Szczecin
812492300
20 01 34, 20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano w dniu 10.08.2006
32
Nomi S.A.
Ul. Witosa 76
25-561 Kielce
Miejsce zbierania w Szczecinie:
Ul. Struga 42
290346653
16 06 01, 16 06 13, 20 01 34, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07
.
Wpisu dokonano 14.08.2006
33
Przedsiębiorstwo Handlowe “ALFA-ELEKTRO” sp. z o.o.
Ul. Westerplatte 81
40 – 335 Katowice
Miejsce zbierania w Szczecinie: ul. Pomorska 66
270117632
16 02 13, 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano 14.08.2006
34
New Technology Poland sp. z o.o.
Ul. Wolność 7 D
01 – 018 Warszawa
Miejsce zbierania w Szczecinie: ul. Tyniecka 28 a
010743265
08 03 18, 20 01 35
.
Wpisu dokonano 04.09.2006
35
 
 
 
Sklep Motoryzacyjny “MID” s. c.
 
Ul. Mazurska 22/1
70 – 444 Szczecin
811607786
16 06 01
.
Wpisu dokonano 04.09.2006
36
Castorama Polska sp. z o.o. market ul. Południowa 21 Szczecin
 
Ul. Krakowiaków 78
02 – 255 Warszawa
010817199
16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 15 01 01,15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10, 16 02 13, 20 01 21
.
Wpisu dokonano 04.09.2006, uzupełniono wpis decyzją 6235/11/2011 z 18.03.2011
37
Janusz Ryszard Gadomski
InfoNet PHU
Ul. Szafera 84/1
71 – 245 Szczecin
811960318
20 01 35, 20 01 36
.
Wpisu dokonano 15.09.2006
38      
Partner Biuro sp. z o. o.
ul. Wielkopolska 18
70-451 Szczecin    
812718921
080318
160216    
odpadowy toner drukarski
wpisano 27.09.2006
39.    
Apteka "Pod Filarami" s.j.
Z. H. M. M. Dybowscy
ul. Jasna 3/16
70-777 Szczecin    
811696749
200136
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpisano 27.09.2006
40.
NET - LINE Tomasz Dudek
ul. Płocka 1
71-003 Szczecin    
811190458
200135    
200136
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpisano w dniu 28.09.2006
41.
Apteka im. Łukasiewicza Eliza Kasjaniuk - Gawin, Dagmara Gawin
ul. Niemierzyńska 11
810519130
200136
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpiasano 29.09.2006
42.
Apteka Medica 2 s.c. Joanna Urbańska, Jacek Urbański
ul. Kołłątaja 22
812378916
20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpisano 03.10.2006
43.
Apteka "PANACEUM" sp. z o.o.
ul. Staromłyńska 21
812421322
20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpiosano 03.10.2006
44.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm - Szczecin" SA
ul. Ziemowita 10
71-717 Szczecin
810790392
20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpisano 03.10.2006
 
45.
ComputerLand Serwis sp. z o. o.
Al. 1000 lecia P.P. 15-111 Białystok
Biuro w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24    
050835705
08 03 18, 16 02 16, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 35, 20 01 36,
odp. toner drukarski;
baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, zaw. rtęć, inne; zużyte urz. elektr. i elektron.
wpisano 03.10.2006
46.
Apteka Muszkieter s.c. I. Bartnicka, R. Włodarczyk    
ul. Chopina 35
Szczecin    
812690482
200136    
zużyte urz. elektr. i elektron.
wpisano 03.10.2006
47.
 
"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spozywców
ul. Krasińskiego 79/80 Szczecin
000981736
200136
zużyte urz. elektr. i elektron.
wpisano 03.10.2006
48.
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Dziatkiewicz, Pietkiewicz sp. j.
ul. Budziszyńska 34                    al. Boh. W-wy 83c
810470090
080318, 160216, 160601*, 160602*, 160604,    160605, 200133*, 200135*, 200136
odpadowy toner drukarski, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wpisano 05.10.2006
 
49.
McDonald’s Polska sp. z o. o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
aktualny adres ul. Marynarska 15                           02-674 Warszawa
1.al. Wojska Polskiego 39     
2. ul. Południowa 21                               
P-012050075
200135*, 200136
zuzyty sprzęt el. i elektr.
wpisano 05.10.200r.
aktualizacja adresu: 17.03.2010 r.
wniosek z dn, 30.06.11 o wykreślenie restauracji Al. Niepodległości, Wyzwolenia 18 6235/29/11
50.
Telekomunikacja Polska Region Północny ( salony sprzedaży w Szczecinie: Pl. Lotników 7, ul. E. Gierczak 24/25, Al. Bohaterów Warszawy 20 - CH Turzyn )
 
ul. Nowolipie 30
80 - 172 Gdańsk
012100784
20 01 36
zużyte urz. elektr. i elektron.
wpisano 10.10.2006  wykreślono na wniosek salon przy al. Niepodległości 41/42 04.11.2008, 16.12.2008 r. - wykreślono salon przy al. Wyzwolenia 70, wpisano ul. Mieszka I 73
27.08.2010 r. wykreślono na wniosek salon przy ul. Mieszka I 73

 

51.
 
Jerzy Kaczmarek
( miejsce zbierania odpadów ul. Sikorskiego 11 )
ul. Bolesława Śmiałego 28/1
810492418
20 01 35, 20 01 36
zuzyty sprzęt el. i elektr.
wpisano 10.10.2006
52.
Apteka Libra       B. Gawdzis
ul. 9 Maja 11
810546999-00026
200136
zużyty sprzęt el. i elektroniczny
wpisano 10.10.2006
53.
 
LIBRA sp. z o. o.
ul. Klonowica 11a
812427483
200136
zużyty sprzęt el. i elektroniczny
wpisano 10.10.2006
54.
 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami technicznymi "Elmet"           (sklep ul. Monte Cassino 6)           
72-100 Goleniów ul. Konopnickiej12b
000018193
160213*, 160602, 160604, 160605    
zuzyte urz. zaw. niebezpieczne elementy, baterie i akumulatory niklowo - kadmowe, bat. alkaliczne, inne
wpisano 10.10.2006
55.
 
Dąbrówka sp. z o.o.
ul. Brązowa                42 70 - 843 Szczecin
812418082
20 01 36
zużyty sprzęt el. i elektroniczny
wpisano 16.10.2006
56. Cefarm sp. z o. o. (apteka "Centralna" al. WP 28) ul. Gagarina 6         00-754 Warszawa 001375127 20 01 35*,         20 01 36 zużyty sprzęt el. i elektroniczny wpisano 17.10.2006 
57. Polbar            Paweł Kurka ul. A. Struga 32        70-784 Szczecin 810725420 20 01 35*          20 01 36 zużyty sprzęt el. i elektroniczny wpisano 18.10.2006
58. Sklep AGD i RTV "MARCIN"  Grażyna Kochańska ul. P. Skargi 4         71-422 Szczecin 810139120 20 01 35*          20 01 36 zuzyty sprzęt el. i elektroniczny wpisano 24.10.2006
59. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA ul. Sanguszki 22     00-222 Warszawa (miejsce zbierania: Nordea Bank Polska Oddział Szczecin     al. Jedności Narodowej 3/4) 011836796 16 02 14 zużyte urządzenia  inne niż wymienione  w 160209 do 160213

wpisano 31.10.2006

UWAGA: Wykreślono z rejestru na wniosek z dnia 28.01.2008 r.

60. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS sp. z o. o. ul. Hutnicza 35        81-038 Gdynia (miejsce zbierania: ul. 26 kwietnia - stacja PKP Turzyn) 191913040 160213*    200221* lampy fluorescencyjne wpisano 31.10.2006
61. Apteka "Książąt Pomorskich" Elżbieta i Krzysztof Szunke ul. księcia Warcisława 27a 812365180 20 01 36 zużyty sprząt elektryczny i elektroniczny wpisano 02.11.2006
62. Geant Polska      sp. z o. o. 

ul. Puławska 427 02-801 Warszawa (miejsce zbierania:    ul. Ku Słońcu 67,     al. Wyzwolenia 18/20)

011632332 150101, 150102, 150104, 150107, 160601*, 160605, 160211*, 160213*, 200121*, 200123*, 200135*, 200136 opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i szkła, akumulatory i baterie, zużyte urządzenia elektryczne i nlektroniczne, lampy fluorescencyjne wpisano 03.11.2006
63. Partner - Respol sp. z o. o. Szczecin ul. Heyki 27c 812406914 08 03 18, 16 02 16 odpadowy toner drukarski wpisano 08.11.2006
64.

Mobile Phone Telecom sp. zo.o. miejsce zbierania: Szczecin Aleja Wyzwolenia 111

ul. Młyńska 3            63 - 600 Kępno 300344836 16 06 02, 20 01 36 baterie i akumulatory niklowo kadmowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

wpisano

08.11.2006

65. BRL Center Polska sp. z o. o.    miejsce zbierania: Szczecin             ul. Struga 29 Kaufland ul. Krzemieniecka 60a 54-613 Wrocław 932836174 20 01 36 zużyty sprzęt elektr. i elktroniczny wpisano 15.12.2006
66. Polkomtel SA miejsce zbierania: Szczecin               Al. Wojska Polskiego 62 ul. Postępu 3            02-676 Warszawa 011307968 16 06 05, 20 01 36, inne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 20.12.2006 r.
67. ComputerLand SA miejsce zbierania: Szczecin             ul.  Niedziałkowskiego 24 Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa 190407926 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 batarie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 29.12.2006 r.
68. Polcom - Sylwia Polender         miejsce zbierania: Szczecin                ul. 1 maja 36 ul. 1 Maja 36               71 - 627 Szczecin   08 03 18, 20 01 33 odpadowy troner drukarski, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 03.01.2007
69. "real,-sp. z o.o. i Spółka" Spółka Komandytowa miejsce zbierania: Szczecin              ul. Struga 36, al. Wyzwolenia 18/20, ul. Ku Słońcu 67  Al. Krakowska 61       02-183 Warszawa 013233702 08 03 18, 16 02 1615 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10*,16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35,  opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztycznych, metali, szkłą baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

wpisano 09.01.2007, wpis zaktualizowano 26.08.2008 r. 

 

 

70.
 
Magnus-Tech sp.z o.o.               miejsce zbierania: Szczecin ul. Struga 44 
ul. Struga 44              70-784 Szczecin
320085856
15 01 01, 16 02 13, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 35, 20 01 21, 20 01 36 
opakowania z papieru i tektury, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wpisano 11.01.2007
71.
 
Firma Handlowa "WAR"
Twoja Apteka 
 
al. Niepodległości13 70-412 Szczecin
810774329
200136
zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wpisano 18.01.2007
72.

Auto-Radio          E. Miśkiewicz     

ul. Zielonogórska 33 71-084 Szczecin 810038895 1) 150101           2)160601 1)opakowania z papieru i tektury 2) baterie i akumulatory ołowiowe wpiasano 26.01.2007 r.
73. Farmel sp. z o. o.  ul. Wiosenna 100    70-807 Szczecin 812039574 200136 zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny wpisano 26.02.2007 r.
74.      Apteka na Zakolu ul. Chopina 22         71-450 Szczecin 812446990 200136 zuzyty sprzęt elektr. i elektroniczny wpisano 06.02.2007 r.
75. Nomi SA      miejsce zbierania: supermarket        ul. Struga 42 ul. Witosa 76          25-561 Kielce 290346653 200135*,     200136 zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny wpisano 06.02.2007 r.
76. Apteka "NA REDZIE" sp. z o.o. ul. Krakowska 67/68  71-017 Szczecin 812430396 20 01 36 zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny wpisano 06.02.2007 r.
77. "JANA" sp. z o.o. ul. Jodłowa 13          71-114 Szczecin 812422920 20 01 36 zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny wpisano 07.02.2007 r.
78.
 
INTER CONSULT SA - miejsce zbierabnia: Szczecin              ul. Krzywoustego 23
ul. Słoneczna 20      60-286 Poznań
630959019
20 01 35*, 20 01 35
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wpisano 14.03.2007 r.
79. HANDLOPEX SA miejsce zbierania: Szczecin             ul. Niklowa 12 ul. Wetlińska 4   35-082 Rzaszów 690103056 16 01 03 zużyte opony wpisano 19.03.2007 r.
80. KETTLER Polska sp. z o.o.          miejsce zbierania Szczecin:                ul. Śląska 40,          ul. Hangarowa 13 ul. Potrzebowicka 5 67-730 Wieleń 570120903 20 01 35, 20 01 36
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wpisano 11.04.2007 r.
81. PLUS Discount     sp. z o.o.       miejsce zbierania Szczecin: ul. Derdowskiego 4, ul. Janickiego 24 ul. Roosevelta 18 010816834 08 03 18, 16 02 16, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 02 11, 20 01 23, 16 02 13, 20 01 21, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 11.04.2007 r.
 82.
 
Farmacja Kolejowa sp. z o.o. miejsce zbierania Szczecin ul. 3 maja 25/27                 
ul. Radzymińska 94 03-574 Warszawa
017265745
15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 31, 20 01 31, 20 01 36
odpady opakowniowe, leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wpisano 18.06.2007 r.
 83.  Leroy-Merlin sp. z o.o.                    miejsce zbierania: Szczecin ul. Golisza 10 H  ul. Targowa 72                 03-734 Warszawa 010692148  15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 16 02 11, 20 01 23, 16 02 13, 20 01 21  odpady opakowaniow, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 26.06.2007 r.
 84.  NET-LINE sp. z o. o.  ul. Płocka 1                 71-003 Szczecin  320364183  20 01 35, 20 01 36  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 31.07.2007 r.
 85.

 EURO-net sp. z o.o. miejsce zbierania Szczecin sklepy RTV EURO AGD ul. Struga 18, Aleja Wyzwolenia - CH GALAXY, ul. Ku Słońcu -CH STER, ul. Bohaterów Warszawy - CH TURZYN, ul. 26 Kwietnia 91

 

 ul. Muszkieterów 15        02-273 Warszawa  010137837  20 01 23, 20 01 35, 20 01 36  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 07.08.2007 r.
 86.  INTER CARS SA miejsca zbierania sklepy ul. Emilii Plater 7 oraz ul. Marii Dąbrowskiej 34  ul. Powsińska 64                        02 - 903 Warszawa  014992887  16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 10.09.2007 r.
 87.  Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. miejsce zbierania: Szczecin Sklep Era w CH Ster                      ul. Ku Słońcu 67  Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa  011417295  20 01 36, 20 01 33, 20 01 34  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory  wpisano  11.09.2007 r.
 88.  CARREFOUR POLSKA sp. z o.o. miejsce zbierania: hipermarket Carrefour ul. Wiosenna 32  ul. Targowa 72                03-734 Warszawa  350934214  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 02 11, 16 06 01, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36  odpady opakowaniowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory,  wpisano 28.12.2007 r.
 89.

 Polska Telefonia Cyfrowa SA   miejsce zbierania Szczecin: ul. Bohaterów Warszawy 42 ( CH Turzyn ), sklep Era Al. Wyzwolenia 107

 

 Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa  011417295  20 01 36*, 20 01 33*, 20 01 34, 16 02 14, 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory,

 wpisano 31.12.2007 r., uzupełienie dn. 23.01.2009,

01.09.2011 r. zmiana formy prawnej ze sp. zo.o w SA

 90.  EURO-net sp. z o.o.    miejsce zbierania: sklepy RTV EURO AGD Szczecin ul. 26 kwietnia 91, ul. Struga 18, ul. Ku Słońcu 67, al. Bohaterów Warszawy 42, al. wyzwolenia 18/20, ul. Wiosenna 32, Centrum ?Logistyczne Euro-net ul. Ku słońcu 67                        ul. Muszkieterów 15    02-273 Warszawa  010137837  20 01 21,20 01 23, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36, 15 01 01, 15 01 02, 20 01 34 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  wpisano 09.01.2008 r., uzupełniono wpis na podstawie wniosku z dn. 15.06.2009 r., uzupełniono wpis 24.01.2013 6235/5/2013  na wniosek z 09.01.2013
 91.  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o. miejsce zbierania: Szczecin                     al. Piłsudskiego 15  al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa  012604823  200135*, 200136, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*, 160211*, 160213*, 160214, 160215, 160216,  200123*, 200134,  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory  wpisano 20.03.2008 r., aktualizacja 01.04.2009 r.
 92.  SELGROS sp. z o.o. Centrum Handlowe w Szczecinie  ul. Walecznych 66 70-774 Szczecin  630375413 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 16 02 13, 16 06 01   odpady opakowaniowe, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, baterie i akumulatory  wpisano 25.03.2008
93. Inter Consult SA - oddział Szczecin       ul. E. Gierczak 32 ul. Słoneczna 20,                             60-286 Poznań 630959019 20 01 35, 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wpisano 25.03.2008
 94. PW Elektro-Hurt        A. Winter Szczecin    ul. Santocka 39  ul. Witkowska 9-11                   62-200 Gniezno  630141543 160213, 200121   zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  wpisano 02.04.2008 r.
95.  Wigmors        Wincenty Szerszeń Szczecin                     ul. Derdowskiego 8   ul. Irysowa 5                              51-117 Wrocław 931541413 

160213, 160211, 200121,200135, 200123, 160214, 200136, 160215, 160216 08 03 18 ex 16 02 16, 15 01 01, 15 01 02, 16 02 11*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05, 15 01 10*

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, baterie i akumlatory, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone
 wpisano 02.04.2008 r., dokonano zmian decyzja WGKiOŚ.IV.DJa-7660/52/2010 z dn. 27.05.2010 r.
 96.  INTER CARS SA miejsce zbierania: ul. Ku Słońcu 32 Szczecin  ul. Powsińska 64                         02-903 Warszawa  014992887  16 06 01    
 97. Apteka Rodzinna       A. Nowakowska        ul. Rydla 66a               70-783 Szczecin  811942740   20 01 036  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

wpisano 17.07.2008 r.

 

 98. ARSO Serwis P.U. Roman Proszkowski  ul. Domańskiego 7     71-312 Szczecin  811676327  080318, 160216, 200135, 200136  odpadowy toner drukarski, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wpisano 17.07.2008 r. 
 99.  LOTOS Paliwa sp. z o.o. miejsce zbierania: Stacja Paliw SF 266 ul. Batalionów Chłopskich 22-23 Szczecin

 ul. Elbląska 135          80-718 Gdańsk

 

 190966301  15 01 10  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  wpisano 04.08.2008
 100.  Jeronimo Martins Dystrybucja SA miejsce zbierania Szczecin: ul. Krakowska 67, ul. /obotrycka 6  ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn  630303023  16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34  baterie i akumulatory,  wpisano 20.08.2008
 101.  PHF NOWA-FRANCE sp. z o.o.  ul. Druckiego-Lubeckiego 1A Szczecin  634572257  16 02 13, 20 01 21  zużyte lampy fluorescencyjne  wpisano 13.01.2009 r.
 102.

 KAREN SA  miejsce zbierania sklep firmowy ul. Partyzantów 3/1  70-222Szczecin

WYKREŚLONO

 ul. Marynarska 21                   02-674 Warszawa  012774867  08 03 18, 16 02 16, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36  zużyte lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 wpisano 02.03.2009 r.

Wykreślono z rejestru na wniosek z dnia 8 lutego 2010 r.

 103.

PHZ Baltimpex Telecom Tomasz Mikołaj Joachimiak miejsce zbierania sklep Era CH real ul. Struga 36 

 ul. Gruszkowa 9         61-474 Poznań  631505600  20 01 36, 20 01 33*, 20 01 34  zużyte urządzenia el. i elektroniczne, baterie i akumulatory  wpisano z dniem 02.03.2009 r.
 104. Partner XXI-Respol sp. z o. o.                   ul. Heyki 27c            70-631 Szczecin  ul. Heyki 27c                 70-631 Szczecin  320478751  08 03 18 ex 16 02 16  odpadowy toner drukarski   wpisano 27.05.2009 r.
 105.  Leroy Merlin Polska sp. z o. o. Hipermarket              ul. Golisza 10H Szczecin, ul. Struga 31 ul. Targowa 72            03-734 Warszawa  010692148  15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 0107, 15 01 10*, 16 02 11*, 20 01 23*, 16 02 13*, 20 01 21*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34  opakowania, zużyte urządzenia, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory   wpisano 17.06.2009 r., uzupełniono wpis na wniosek z dnia 15.06.2009 r. przez dopisanie hipermarketu ul. Struga 36
 106.

 Tesco Polska sp. z o.o.          sklepy Szczecin: ul. Rydla 50, ul. Jodłowa 22

 ul. Kapelanka 56                      30 - 347 Kraków  011270099 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36 opakowania, zużyte urządzenia, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 18.08.2009 r.
 107.  F.H.U SPRZĘTKOM Krzysztof Seweryn sklep komputerowy ul. Krzywoustego 29  ul. Krzywoustego 29                                     70 - 316 Szczecin  292687418  16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35  baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 wpisono 25.08.2009 r.

WYKREŚLONO 20.07.2011 r.

 

 108.  Jeronimo Martins Dystrybucja SA sklep Biedronka: ul. Wojska Polskiego 31  ul. Żniwna 5,                       62 - 025 Kostrzyn  630303023  16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34  baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 20.01.2009 r.
 109. Green&joy sp. z o. o. Szczecin spółka komandytowa           ul. Pomorska 66     70-812 Szczecin   ul. Pomorska 66                 70-812 Szczecin  320759148  15 01 10*  opakowania zawierające pozodysłości subst. niebezpiecznych  wpisano 15.02.2010 r.
 110.  BHU Grupa Enea SA miejsce zbierania: ul. Struga 44  ul. Strzeszyńska 58,            60-479 Poznań  630985650  16 02 13*, 16 02 14, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 06, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*  baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne  wpisano 19.02.2010 r.
 111.  Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe "AGATA" SA  miejsce zbierania: Szczecin ul. Pomorska 112   ul. Roździeńskiego 93          40-203 Katowice  272241916  16 02 13, 20 01 21  zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuzyte lampy flurescencyjne  wpisano 26.02.2010 r.
112. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne OPOLTRANS miejsce zbierania: ul. Pomorska 61-65 ul. Norweska 13                   46-021 Brzezie k/Opola 530606181 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 06 01 opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, baterie i akumulatory ołowiowe wpisano: 12.03.2010 r.
 113.  Eurotel SA                    miejsce zbierania: Szczecin ul. Struga 29 i pl. Zwycięstwa 1 ul. Myśliwska 21                  80-126 Gdańsk  191167690  20 01 33, 20 0134 200135,  20 01 36 baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  wpisano 24.3.2010 r. 
 114. PKN ORLEN SA            miejsca zbierania: Szczecin stacja paliw nr 597 ul. Mickiewicza 41a, nr1281 ul. Hrubieszowska 57, nr 655 ul. Piłsudskiego 6a  ul. Chemików 7                   09-411 Płock  610188201  160601, 160602, 150110  baterie i akumulatory, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  wpisano 24.3.2010 r.
 115.  Mat-Ex s.c.  ul. Witkiewicza 49/U-18                        71 - 124 Szczecin  812738102  16 02 13, 20 01 35, 2001 36 zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 wpisano 01.04.2010 r. 

wniosek z dnia 23.01.2015 r. o wykreslenie z rejestru.

wykreslono z dniem 28.01.2015 r. 6233/3/2015

 116.  AKUMUS Firma Handlowo - Usługowa Mikołaj Przewoźny miejsce zbierania: Szczecin ul. Modra 94 m U1 ul. Kopczyńskiego 2a           60 - 682 Poznań  300004230  16 06 01  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 10.08.2010 r.
 117. VICOLOR             K. Madej sp. j. miejsce zbierania: Szczecin ul. Piaseczna 52   ul. Pojezierska 9591-342 Łódź  100482510  20 01 35*,   20 01 36  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  wpisano 01.12.2010 r.
 118. Bońkowscy sp. z o. o. i spółka spółka komandytowa   ul. Golisza 6 71-682 Szczecin  300514646  16 06 01*, 20 01 33* baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 08.12.2010 r. 
 119.  Jeronimo Martins Dystrybucja SA  sklep Biedronka Al. Piastów/Ku Słońcu 32 Szczecin  ul. Żniwna 5, 62-025 Kostzyn  63030323  20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 wpisano 19.01.2011 r. 6235/1/2011

 119.  AKUMUS FHU Mikołaj Przewoźny  placówka: ul. Modra 94 m U 1 Szczecin  ul. Onufrego Kopczyńskiego 2a          60-682 Poznań  300004230  20 01 33*  baterie i akumulatory  wpisano 21.02.2011 r. 6235/2/2011
 120.  Telekomunikacja Polska SA  miejsce zbierania: Szczecin ul. Mieszka I 73  ul. Ordona 13                      40-163 Katowice  012100784  16 02 14  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 24.02.11 6235/3/11
 121. Apteka Akademicka Barbara Jurkiewicz-Kaczor miejsce zbierania: al. Piastów 44, ul. Łukasińskiego 43A  Szczecin al. Piastów 44   812044983  150110*, 150101, 150102, 200131*, 200132, ex 080318, ex 160216, 200135*, 200136  opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, zaw. pozostałości substancji niebezpiecznych, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne, odpadowy toner drukarski, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 wpisano 03.03.11 r.

6235/4/11

 122.  Apteka GALENA s.c. Joanna i Sergiusz Dekert ul. Thugutta 2a-b 71-693  Szczecin  Szczecin ul. Thugutta 2a-b  320379167    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/5/11 
123. Apteka PHARCO s.c. H.K. Borowiak, M. Gromniak ul.  Krzywoustego 68 70-251 Szczecin Szczecin ul. Krzywoustego 68 005485344   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/7/11
124. Apteka Sit Saluti B. Galanty ul Bat. Chłopskich 33 70-764 Szczecin Szczecin ul. Bat. Chłopskich 33 810568481   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/8/11
125. Apteka "Pod Paprocią" s.c. J. Załuska, H. Załuski ul. Włościańska 1 70-021 Szczecin Szczecin ul. Włościańska 1 320135666   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/9/11
126. WITAFARMA sp. z o. o.ul. Bolesława Śmiałego 22/1 70-347 Szczecin Szczecin ul. Bolesława Śmiałego 22/1 811955783   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/10/11
127. Katarzyna Piesik-Kurzawiak ul. Niebiańska 41 71-495 Szczecin Szczecin ul. Legnicka 3a 812056259 150110, 150101, 150102, 200131, 200132, ex080318 ex160216 opakowania zaw. pozostałości subst. niebezp., opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, leki, odpadowy toner drukarski, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 17.3.2011 6235/12/11
 128.  Apteka GALENICA M.Krzyżaniak Szczecin ul. Przyjaciół Żołnieża 39/41  812092031    zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 18.03.2011 6235/13/11
 129.  Apteka "Przy Kortach" Danuta Gabryelska  Szczecin al. Wojska Polskiego 134  810565940    zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 18.03.2011 6235/14/11
 130.  Apteka Centuria Mirosława Ronka  Szczecin ul. Pokoju 71  810684483    zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 18.03.2011 6235/15/2011
 131.  "EUREKA" sp. z o.o.  ul. Dubois 1  812410608    zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 22.03.2011 6235/16/11
 132.  Sklep wielobranżowy Dariusz Sikora         ul. Przyszłości 43a  70-893 Szczecin  ul. Przyszłości 43a  320934025  15 01 10  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  wpisno 25.03.11 6235/17/11
 133.  Elektronika SA Szczecin ul. Bagienna 38C  ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia  008304047  ex 080318 ex 160216, 150101, 150102, 150103, 150104, 150110*, 160103, ex 160213*,ex 200121*, 160601*, 160602*,160604, 160605,   odpadowy toner drukarski, opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, wielomateriałowe, zaw. pozostałości subst. nieb., zużyte opony, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt el. i elktroniczny  wpisano 28.03.2011 6235/18/11
 134, Na Zdrowie sp. z o.c . Szczecin ul. Przyjaciół Żołnierza 128a   ul. Przyjaciół Żołnierza 128a  320526800    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 31.3.2011 6235/19/11
135, TAK TIK sp. z o. o. Szczecin ul. Dubois 27 ul. Dubois 27 812623020   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 31.3.2011 6235/20/11
 136.  Apteka AVICENA J. Urbański, J. Urbańska sp. j. Szczecin ul. Starzyńskiego 2  ul. Starzyńskiego 2  810030155    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 12.4.2011 6235/21/11
137. Apteka Pomorska Peć, Bieganowska sp. j. Szczecin. ul. Witlkiewicza 64/1 ul. Witkiewicza 64/1 810163672   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 12.4.2011 6235/22/11
 138.  METRO Group Asset Management sp. z o. o. al. Krakowska 61 02-183 Warszawa  Centrum Handlowe STER ul. Ku Słońcu 67 71-041 Szczecin  011255007  150101, 150102, 160602, 160604, 160605  opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne, inne baterie i akumulatory  wpisano 05.05.2011
 139.

Jadwiga Policzkiewicz           Apteka "Malwa" ul. Wiosny Ludów 69 71-471 Szczecin              Apteka "Marzanka" ul. Milczańska 7 70-117 Szczecin                 Apteka "Melisa" ul. Szafera 192 71-245 Szczecin

 Apteka "Malwa" ul. Wiosny Ludów 69 71-471 Szczecin              Apteka "Marzanka" ul. Milczańska 7 70-117 Szczecin                 Apteka "Melisa" ul. Szafera 192 71-245 Szczecin  810419060    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 05.05.2011
 139.  MIXRTV AGD Mariusz Wawryk, Waldemar Bałtyka s.c.  ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin  320806617  15 01 10, 16 02 13  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania z papieru i tektury  wpisano 16.05.2011 , 6235/25/11
 140.  INTER CONSULT SA  miejsce zbierania: Wyzwolenia 18-20 ( salon firmowy PLUS GSM)  ul. Słoneczna 20, 60-286 Poznań 630959019  16 02 14, 20 01 34  baterie i akumulatory, zsee  wpisano 01.06.2011 r.          6235/26/11
 141.  WASKO SA miejsce zbierania: Szczecin Sosnowa 6  ul. Berbeckiego 6                 44-100 Gliwice  276703584  16 02 13*, 16 02 14 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  wpisano 13.06.2011 r. 6235/27/2011
 142.  INWAZJA PC SA, miejsce zbierania: ul. Krzywoustego 29  ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów  260410742  16 06 02,16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34  baterie i akumulatory

 wpisano 01.07.2011 r.

6235/28/11

Wykreślono z rejestru na wniosek dnia 25.07.2012 w związku z upadłością firmy na podstawie art. 33 ust 5a pkt 1 ustawy o odpadach

 143.  Air-Tech II Beata Krzemińska  ul. Dubois 17  71-610 Szczecin  811858577  20 01 36  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 wpisano 03.08.2011r. 6235/30/11

 144.  Air Tech Jarosław Krzemiński  ul. Dubois 17   71-610 Szczecin  811069700  20 01 36  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 04.08.2011 r. 6235/31/11
 145.  MOTO-TECH  ul. Mieszka I 80   71-011 Szczecin  320725936  15 01 01, 15 01 02, 16 06 01*, 16 02 13,*, 16 02 14  opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory, zsee  wpisano 19.08.2011 6235/32/11
 146.  F.H.U. "YOKER" miejsce zbierania: sklep ul. Modra 28 Szczecin  ul. F. Kleeberga 11A/6            71-295 Szczecin  8126388205  16 06 01*, 16 06 04  baterie i akumulatory, batrie alaliczne  wpisano 22.08.2011 6235/33/11
 147.  Saturn Planet sp. z o.o. miejsce zbierania: sklep Al. Niepodległości 36 Szczecin  Al. Jerozolimskie 179           02-222 Warszawa  142951640  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 16, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34  odpady opakowaniowe, zsee  wpisano 22.08.2011 6235/34/2011
 148. ORLEN Eko sp. z o.o. miejsca zbierania szczecin stacje paliw: Nr 217 ul. Bogumińska, Nr 466 Kopernika 19, Nr 633 Kadłubka 19, Nr 790 Granitowa 47, Nr 858 Strzałowska 49, Nr 973 Kolumba 46/50, Nr 1284 Goleniowska 99, Nr 1285 Cukrowa 2a, Nr 1456 Eskadrowa 1, 1457 Witkiewicza 22, Nr 1458 Chopina 16, Nr 1462 1 maja 40  ul. Chemików 7                   09-411 Płock  611418838  15 01 10*  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  wpisano 29.08.2011 r. 6235/35/11
149.

APO Artur Pokorski miesjce zbierania: McDonald's Galeria Kaskada                          al. Niepodległości 36

ul. Przybyszewskiego 15a                   71-277 Szczecin 320129298 20 01 36 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 12.09.2011 r.
 150.  PHU HIT-SERWIS A. Górecki, K Kotwica, G Zając

 Al. Piastów 28a                   71-064 Szczecin

 

 810404354  16 02 13, 16 02 14  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 13.10.2011 r. 6235/36/11
151.  TAMOT Maria Boruń  ul. Milczańska 30A 71-011 Szczecin  811171142  160601  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 22.11.2011 r.
152. Tech Tronika Serwis Radosław Sobków ul. Robotnicza 24d/22 321143811 16 02, 20 01 36, 08 03 18 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadowy toner drukarski  wpisano 22.11.2011 r.
 153. TD AUTO Sklep Motoryzacyjny s.c. Dorota Rosa i Tomasz Rosa   ul. Łucznicza 7D/18  320443037  16 06 01  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 30.11.2011 r.
 154.  Blackline  ul. Niemcewicza 26 570774102  08 03 18, 16 02 16   odpadowy toner drukarski, elementy usunięte z zużytych urządzeń  wpisano 30.11.2011 r.
 155. Europejska X sp. z o. o. ul. Będzińska 82 41-250 Czeladź   70-404 Szczecin al. Niepodległości 82  241802260  200136, 200131, 200132  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki  wpisano 29.12.2011 r.
 156.  Weltbild Polska sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa  ul. Mieszka I 73, Niepodległości 36, śląska 8  016437233  16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35*, 20 01 36  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  wpisano 05.01.2012 r. 6235.1.2012.DJa
157. ottensen polska sp. o.o. ul. Cukrowa 10 E 810571796 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35*, 20 01 36 zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wpisano 05.01.2012   6235.2.2012.DJa
 158.  BIMS PLUS FHH sp. z o.o. Szczecin spółka komandytowa                 ul. Cukrowa 12           71-004 Szczecin

miejsce zbierania: Szczecin ul. Cukrowa 12                      ul. Ściegiennego 39               ul. Golisza 10E

                      

320401777  16 02 16, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 16 01 03, 16 06 01*, 16 02 13*, 20 01 21*  odpady opakowaniowe, zsee, zuzyte opony, baterie i akumulatory ołowiowe, zużytelampy fluorescencyjne

 wpisano 13.02.2011 6235.4.2012.DJa

Wykreślono na wniosek z dnia 09.05.2014 r.

 159.  MOTO-RAD Części Motocyklowe Krystyna Pacanowska ul. Orawska 24/1             70-131 Szczecin  miejsce zbierania:                 ul. Orawsksa 24/1  811220604  16 06 01*  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 22.02.2012 6235.5.DJa
 160.  TP Teltech sp. zo.o.ul. Kościuszki 5/7 90--417 Łódź  miejsce zbierania: Szczecin al. wyzwolenia 70  472919476  16 06 01*, 16 06 02*  baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe  wpisano 22.02.2012 6235.6.2012
 161.  Firma Handlowo Usługowa LECH II Grzegorz Lech              ul. Willowa 12             71-650 Szczecin  miejsce zbierania: ul. Willowa 12  810812461  08 03 18, 16 02 16  odpadowy toner drukarski  wpisano 28.02.2012 r. 6235/8/2012
 162.  FARGO s.c. M.Serdeczny, M.Jędrzejczak  ul. 5 lipca 27

 321130211

321130228

 08 03 18, 16 02 16  odpadowy toner drukarski  wpisano 01.03.2012 r. 6235/9/2012
 163.  Ltos Paliwa sp. z o.o. ul. Elbląska 135          80-718 Gdańsk  miejsce zbierania: stacja paliw nr 347 ul. Przyjaciół Żołnierza 8  190966301  15 01 10*  odpady opakowaniowe  wpisano 06.03.2012 r. 6235/10/2012
 164.  TELL SA ul. Forteczna 19a                               61-362 Poznań  miejsce zbierania: Szczecin ul. Ku Słońcu 67 lok. B48      Al. Bohaterów Warszawy 42  630822208  16 02 14, 20 01 36  zsee  wpisano 07.03.2012 r. 6232/29/2012, zmiana: 05.03.2013 r.  6235.7.13
 165. KERI sp. z o. o.          ul. Pomorska 42          70-812 Szczecin   ul. Pomorska 42  140882371  16 06 01,    16 01 03   zużyte akumulatory, zużyte opony  wpisano 12.2.2012 r. 6235/12/12
 166.  AUTO-BATERIE Zbigniew Dawidziak    ul. Trentowskiego 32B   71-303 Szczecin  ul. Trentowskiego 23 B  005477037  16 06 01  zużyte akumulatory  wpisano 15.03.2012 r. 6235/13/12
167. Apteka pod Złotym Moździerzem J. Gapińska spółka Jawna ul. Fieldorfa 23           71-073 Szczecin ul.Fieldorfa 23 810568498 20 01 36 zsee wpisano 15.03.2012 r. 6235/14/2012
168. Apteka FLO-MAR M. Kobielska                     ul. Ku Słońcu 43         71-046 Szczecin ul. Ku Słońcu 43 320594693 20 01 36 zsee wpisano 15.03.2012 r. 6235/15/2012
 169. Lotos Paliwa sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk   stacja paliw ul. Szosa Stargardzka 20-22 190966301  150110   opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  wpisano 16.3.2012
 170. Pala Dystrybucja Bogusław Pala  ul. Santocka 39  005460953  16 06 01 zuzyte akumulatory  wpisano 26.03.2012 6235/17/12
 171. SDH Sylwia Diaków-Hrycyk  ul. Barbakan 3/3  ul. Południowa 21  771618361  200136  zsee  wpisano 27.03.2012 r. 6235/18/2012
 172. "Akumulator" Krystyna i Józef Hołownia ul. Kolumba 56  ul. Kolumba 56  810819003  160601  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 26.04.2012 r. 6235.19.2012
 174.  Black Baggers Custom Dariusz Kosierkiewicz ul. Ińska 2 70-843 Szczecin  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22/2, ul. Kruszwicka 14  331098215  160213, 160214, 200135, 200136, zsee par. 2 ust. 2 rozp. (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  wpisano 30.05.2012 r. 6235.20.2012
 175.  Biuro Handlowe ABC PRAXIS Mariusz Magoński ul. Obr. Stalingradu 5/U3 70-406 Szczecin  ul. Obr. Stalingradu 5/U3  810192679  080318, 160216  odpadowy toner, elementy zsee wpisano 30.05.2012 r. 6235.21.2012
 176.  WURTH Polska sp. z o.o. miejsce zbierania ul. Pomorska 144 Szczecin  ul. Płochocińska 33  006216050 par. 2 ust. 2  

 

Dz.U.2004.16.154 z późn. zm.         

  

 

 zsee  wpisano 05.06.2012  6235/22/12
 177.  ANMIT s.c.  ul. Szarotki 3 71-604 Szczecin  320656017  par. 2 ust. 2  

 Dz.U.2004.16.154 z późn. zm.    

 zsee  wpisano 03.07.2012 r. 6235/23/12
 178.  Ricoh Polska sp. z o. o.          ul. Tkacka 65 Szczecin        al. Jerozolimskie 146a                          02-305 Warszawa  001052016  080318, 150101,  odpadowy toner drukarski, opakowania z papieru i tektury, zsee  wpisano 03.07.2012 6235.24.12
 179.

 Tesco Polska sp. z o. o. ul. Policka Szczecin

 ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków  011270099  080318, 160216, 160604, 160605, 200134, 160211, 160213, 200121, 160601, 160602, 160603, 200123, 200133  odpadowy toner drukarski, baterie i akumulatory, lampy fliorescencyjne, zużyte urządzenia  wpisano 20.07.2012 6235.25.12
 180.  Radunix Gromniak sp. jawna  ul. Unisławy 13 cd  812711830  16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, zsee - par.2 ust 2 (Dz. U. 2004 r. Nr 16 poz. 154 z późn. zm.)  baterie i akumulatory, zsee  wpisano 26.07.2012 6235/26/12
 181.  SCS Kosierkiewicz-Szczepański sp. jawna  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22 lok. 2  320496565  zsee - par. 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee

 wpisano 31.07.2012 6235/27/12

 

 182.  Apteka Potulicka E.Stępniak, P. Stępniak  ul. Potulicka 19/1                 70-234 Szczecin  320888348  zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 06.08.2012 6235/28/12
 183.  LONTEX Piotr Londzin ul. Legionów 88b        43-502 Czechowice-Dziedzice  miejsce zbierania:                ul. Pomorska 61-65 Szczecin  152166814  16 06 01*, 20 01 33*  baterie i akumulatory  wpisano 07.08.2012 6235/29/2012
 183.  SDH Sylwia Diaków-Hrycyk ul. Barbakan 3/3 71-028 Szczecin  miejsce zbierania:                ul. Przyjaciół Żołnieża 8 Szczecin  771618361  zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 07.08.2012 6235/30/2012
 184.  ANW-FARM sp. z o.o.  ul. Duńska 66  320503621  zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 17.08.2012 6235/31/12
 185.  Apteka Delfin sp. z o.o.  Pl. Batorego 5  812040844  zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 17.08.2012 6235/32/12
186. Apteka Delfin sp. zo.o. ul. Wrzesińska 3 320946301 zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.) zsee wpisano 17.08.2012 6235/33/12
 187.  Elektromatic s.c. ul. Szybowcowa 28 70-843 Szczecin  ul. Szybowcowa 28  320820617  16 02 13  zużyte świetlówki   27.08.2012 r. 6235/34/12
 188.  Pryzmat Szczecin sp. z o.o. miejsca zbierania: Starkiweicza 1a, Jagiellońska 17, ul. Rydla 51  Starkiewicza 1a  810798293  16 02 16, 16 02 14, 08 03 18, zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  01.10.2012 r. 6235/36/12
 189.  3 Shape Poland         sp. z o.o.  ul. Zapadła 8d                      70-033 Szczecin  320626772  16 02 14zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 06.11.2012 r. 6235/37/12
 190  Lidia Renata Kwiatkowska EURO-SYSTEM miejsce zbierania: Szczecin ul. Mączna 4  ul. Jasna 68-70                    70 - 777 Szczecin  811884706  16 02 14zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 15.11.2012 r. 6235/38/2012
 191.  Carrefour Polska sp. z o.o. miejsce zbierania: Hipermarket Carrefour Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 42  ul. Targowa 72                    03-734 Warszawa  070569406  15 01 01, 15 01 02, 15 01 07,20 01 33*, 20 01 34 opakowania, baterie  wpisano  18.12.2012 6235/40/12
 192.  Jeronimo Martins Polska SA miejsca zbierania, sklepy Biedronka Szczecin: ul. Przyjaciół Żołnieża (dz. nr 4/80), ul. Podbórzańska (dz. nr 50/21), ul. Kadłubka (dz. nr 8/37), ul. Stalmacha (dz. nr 8/33)  ul. Żniwna 5                         62-025 Kostrzyn  630303023 zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 27.12.2012  6235/41/2012
 193.  ELTEK POLSKA sp. z o.o.  ul. Gorlicka 2                       71-042 Szczecin  810942212  16 06 01  baterie i akumulatory ołowiowe  wpisano 27.12.2012 6235/42/2012
 194.  Konica Minolta Buisness Solutions Polska sp. z o.o. miejsce zbierania: delegatura Szczecin ul. Chmielewskiego 22A  ul. Muszkieterów 15             02-273 Warszawa  002204072  08 03 18, 16 02 16, 15 01 01, 15 01 02, zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  tonery, odpady opakowaniowe, zsee  wpisano 07.01.2013 6235/1/2013
 195  Carrefour Polska sp. z o.o. miejsce zbierabnia: hipermarket ul. Mieszka I 73  ul. Targowa 72                     03-734 Warszawa  070569406  15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 33*, 20 01 34  odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory  wpisano 07.01.2013 6235/2/2013
196 Carrefour Polska sp. z o.o. miejsce zbierabnia: hipermarket ul. Wiosenna 32 ul. Targowa 72                     03-734 Warszawa  070569406 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 33*, 20 01 34 odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory wpisano 07.01.2013 6235/3/2013
 197  Castorama Polska sp. z o.o. miejsce zbierania: Szczecin Castorama III ul. Wiosenna 80  ul. Krakowiaków 78            02-255 Warszawa  010817199  15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10* oraz zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  odpady opakowaniowe, zsee  wpisoano 10.01.2013 6235/4/2013
 198.  PEPCO Poland sp.z o. o. miejsce zbierania: Szczecin ul. Narutowicza 13e, ul. Bandurskiego 96a, ul. Witkiewicza 41, ul. Gierczak 24/25, ul. Rydla 52, ul. Zawadzkiego 143, ul. Brązowa 20  ul. Strzeszyńska 73A 60-479 Poznań  639669292  16 02 14, 20 01 36 zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  wpisano 13.02.2013 r. 6235.6.2012
 199,  Chłodnictwo - klimatyzacja Robert Biernat   ul. 5 Lipca 30 70-376 Szczecin 810186578  080318,  16 02 16, 15 01 01, 16 02 11, 20 01 23, 160213, 200121, 200126, 200135 odpadowy toner, opakowania z papieru i tektury, zużyte urządzenia alektr. i elektroniczne, w tym zaw. freony, HCFC, HFC, lampy fluorescencyjne. mineralne oleje ,    wpisano 21,03,2013
 200.  APO Artut Pokorski miejsce zbierania: restauracja Mc Donalds ul.Polskich Marynarzy/Ku Słońcu  ul. Przybyszewskiego 15 a 71-277 Szczecin 320129298   zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 04.04.2013 6235/10/2013
 201.  PHU "Bille-Polska"  ul. Santocka 15 F/29  321266577  16 02 14, zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisanp 22.04.2013 6235/11/13
 202.  Elektroskandia Polska Sp. z o.o. miejsce zbierania: Szczecin ul. 26 kwietnia 83  ul. Dziadoszyńska 10          61-248 Poznań  630164320  16 02 14, zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.), 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03  zsee, opakowani  wpisano 07.05.2013 6235/12/2013
 203.  ARIS s.c. Apteka Feniks  ul. Jagiellońska 73/2            70-365 Szczecin  811957192  zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 24.07.2013 6235/13/2013
 204.  Apteka Prywatna Krystyna Klimberg  ul. Willowa 8  005474702   zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zesee  wpisano 07.08.2013 6235/14/2013
205. Apteka Morska sp. j. ul. Wyzwolenia 37 320129312 zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.) zsee wpisano 07.08.2013 6235/15/2013
206. Zanmar Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25 321143314 zsee-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.) zsee wpisano 07.08.2013 6235/16/2013
 207.  FARMEX K&J sp. z o. o. ul. B. Krzywoustego 29                     70-316 Szczecin   321280270  zzse-par 2 ust 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)  zsee  wpisano 29.08.21023 6235/17/2013
 208,  "Akumulator" Wiesław Spławski  ul. Kolumba 56 70-035 Szczecin  811993980  160601  akumulatory ołowiowe  wpisano 14.02.2014 r.
 209.  PHU BILLE-POLSKA  ul. Ratajczaka 14, 71-174 Szczecin  321266577  16 02 16  tonery, zsee  wpisano 07.08.2014 r.
 210.  Maciej Pałka SERVICOM  ul. Emilii Plater 14a/U2 71-635 Szczecin  320811558  16 02 14  zsee  wpisano 20.10.2014 r.
 211. MAT-EX Dorota Wabich   ul. Witkiewicza 49/U-18 71-124 Szczecin  321303083  160216, 080318  zsee, zużyte tonery  wpisano 09.01.2015 r.
 212. Dimn Partners Katarzyna Hebda miejsce zbierania: ul. Ku Słońcu 33E  al. Piastów 9/2 70-331 Szczecin  320655911  160601, 160605  akumulatory, baterie  wpisano 12.01.2015 r.
 213.  HILTI Poland sp. z o. o. miejsce zbierania: Hilti Center ul. Energetyków 9 70-656 Szczecin  ul. Puławska 491                          02-844 Warszawa  006234383  150101, 150102, 160602, 160605, 160214  opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory niklowo - kadmowe, inne baterie, zużyte urządzenia inne niż wymienione  wpisano 25.06.2015 r.
 214,

 KlimCool Zbigniew Biernat Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja ul. Rubież 3

71-027 Szczecin

 ul. Rubież 3 71-027 Szczecin  320034847  150110*, 150102, 160211*, 160213* opakowania zaw. pozostałości subst. nieb., opakowania z tworzyw sztucznych, zużyte urządzenia zaw. freony, HCFC, HFC, lampy fluorescencyjne   wpisano 22.06.2017 r.
215. HYDROSOLAR sp. z o. o. Pomorze Zachodnie sp. k. al. Boh. Warszawy 37 70-340 Szczecin al. Bohaterów Warszawy 37 70-340 Szczecin 365618160 150101, 150102, 150103, 150104, 160211*, 200123*, 160604, 160605, opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, zużyte urz. zaw. freony, HCFC, HFC, baterie alkaliczne, inne bateire i akumulatory wpisano 22.06.2017 r.
 216,

 

 

         
             
             

 


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/07/03, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/01/23 11:56:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/01/23 11:56:37 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2017/06/22 11:32:45 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2015/06/25 11:48:42 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2015/01/30 09:54:56 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2015/01/28 09:41:57 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2015/01/28 09:18:49 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2015/01/20 08:43:04 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2015/01/09 13:12:08 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2014/10/20 12:20:12 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2014/05/13 10:04:37 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2014/03/07 09:57:53 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2014/01/22 10:04:25 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2014/01/22 10:02:12 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2013/08/29 13:04:20 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/08/07 14:01:03 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/07/24 12:22:35 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/05/07 11:07:48 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/04/22 10:46:56 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/04/04 11:17:07 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/03/21 11:33:25 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2013/03/21 11:17:28 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2013/02/13 11:22:04 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/01/24 10:59:46 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/01/10 12:25:18 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/01/09 09:32:30 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/01/07 11:45:02 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2013/01/07 11:06:16 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/12/27 13:36:55 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/12/27 13:22:22 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/12/21 12:20:45 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/12/18 11:42:17 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/11/15 12:40:55 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/11/15 11:17:55 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/11/06 11:58:20 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/10/01 10:58:40 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/09/10 10:45:51 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/08/27 12:02:40 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/08/17 12:00:26 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/08/07 10:42:53 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/08/06 11:21:38 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/07/31 14:26:58 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/07/26 10:26:23 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/07/25 13:58:53 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/07/20 11:42:02 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/07/03 14:58:09 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/07/03 10:21:17 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2012/06/05 10:18:29 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/05/30 11:40:43 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/04/26 13:48:07 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2012/03/28 12:19:47 modyfikacja wartości