Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu postępowania wg. właściwości - w czesci dot. wibracji - ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.25

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

 

że zgłoszenie uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców w związku z eksploatacją
ul. Felczaka w Szczecinie, w części dotyczącej zgłaszanych uciążliwych wibracji;
na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zostało według właściwości przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Przedmiotowe zgłoszenie wraz z dokumentacją sprawy zostało przekazane z uwagi na fakt, iż w części dotyczącej analizy rozprzestrzeniania się wibracji powstałych w związku
z eksploatacją ul. Felczaka, a także w celu oceny ich potencjalnego, negatywnego wpływu, należy odnieść się do zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). W dziale IX ww. rozporządzenia określono bowiem wytyczne odnoszące się do ochrony przed hałasem i drganiami.

W celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w miedzy innymi zakresie ochrony środowiska, w celu  bezpośredniej obsługi interesantów zaleca się telefoniczne lub elektroniczne umówienie wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 14.12.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/11/30 13:49:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/11/30 13:49:21 nowa pozycja