Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 117475766

Aktualna strona: 9148

Wydrukowano: 0


Nr decyzjiData wydania decyzjiNazwa przedsięwzięcia
6/102010-11-08Przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na Osiedlu Warszewo obejmująca ulice Jemiołową, Polnych Kwiatów, Podmokłą, Domową, Czeską, Sarnią, Pilską do ul. Rostockiej ( II Etap ) w Szczecinie
4/102010-04-12przebudowa budynków i roboty budowlane dla projektu "Modernizacja systemu cieplno-energetycznego", w tym przebudowa starego budynku kotłowni na kotłownię gazowo-olejową (3 kotły o mocy 1000 kW każdy), termomodernizacja budynku głównego, budynku archiwum i administracyjno-gospodarczego, wykonanie dolnego źródła ciepła - 241 szt. kolektorów gruntowych na głębokość 191 m, wykonanie zewnętrznych odcinków instalacji technologicznych, wodociągowych i cieplnych, wykonanie podziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 20 m3 oraz rozbiórka garażu przylegającego do budynku kotłowni na terenie szpitala przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie
3/102010-04-06Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie, w zakresie robót drogowych, wymiany torowiska tramwajowego i magis-trali wodociągowej,kanalizacji ogólnospławnej, budowy kanalizacji sanitarnej ideszczowej
5/102010-03-31„budowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie”, w zakresie robót drogowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicy, przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV
2/102010-02-02galwanizerni i zakładu obróbki metali z częścią socjalno – biurową na terenie inwestycyjnym dz.nr 8/23, 8/53, 101/3 o.2126 przy ul. Cukrowej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną, jako część inwestycji polegającej na „budowie galwanizerni i zakładu obróbki metali wraz z zapleczem socjalno - biurowym , warsztatu samochodowego i hurtowni akcesoriów samochodowych na terenie dz.nr 8/23, 8/53, 101/3 o.2126 przy ul.Cukrowej w Szczecinie”
1/102010-02-01przebudowa układu drogowego -Galeria Kaskada w Szczecinie- Al.Niepodległości,ul. Obrńców Stalingradu ,Plac Żołierza,Plac Zgody ,Al.Papieża Jana Pawła II, Plac Brama Portowa,ul.Św.Wijciecha,ul. Kaszubska,ul. Bogurodzicy
43/092009-12-10decyzja o zmianie decyzji nr 317/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.12.2007r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie bazy techniczno – eksploatacyjnej (stacji przeładunkowej odpadów komunalnych), położonej w granicach działek nr nr 3/9, 3/13, 3/14, 3/15 z obrębu nr 1118 przy ul. Księżnej Anny 9 w Szczecinie.
44/092009-12-02zmiana do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1860/08 z dnia 19.11.2008r.- aneks nr 2 zewnętrzne instalacje elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
42/092009-11-25rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirugicznych do wymogów fachowo-sanitarnych, z lądowiskiem dla helikoptera na dachu nowej części budynku, budowę dróg wewnętrznych, parkingów na 92 miejsca postojowe oraz zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, oświetlenia terenu, teletechnicznej, gazów medycznych oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki technologiczne na terenie szpitala przy ul. Sokolowskiego 11 w Szczecinie
41/092009-11-13zmiana pozwolenia na budowę nr 1860/08 - aneks nr 1 ul. Mieszka I dz.nr 13/17 o. 2136 Szczecin
40/092009-11-13zmieniająca decyzja nr 1703/09 znak :WUiAB.II.KK.73531/642/09, UNP;49297/WUiAB-I/07o pozwoleniu na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowego"Galeria Kaskada" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha/Kaszubskiej/Niepodległości/Obrońców Staligradu wraz z zagospodarowaniem ternu działek( aneks nr 1)
39/092009-11-05budowa Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów 45-50 w Szczecinie ( działka nr 20/8 i 22”dr” obręb 1042)
38/092009-11-02Budowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych z kwasem siarkowym w "Fosfan" S.A. ul. Nad Odrą 44 działka nr 6/1 z obr. 3063 w Szczecinie
37/092009-10-26budowa II, III, IV etapu zespołu 23 budynków wielorodzinnych położonych przy: ul. Szosa Polska działki nr: 45/25, 45/27, 45/7 z obr. 3004 w Szczecinie
36/092009-10-16pozwolenie na budowę hali produkcyno-magazynowej z silosami oraz zewn. rolotokiem i infrastrukturą techniczną na dz. 64/2, 64/31, 64/32, 64/30, 286 obr. 4198 przy ul. Pyrzyckiej 3a w Szczecinie
35/092009-10-16decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: rozbudowa terminalu magazynowo – przeładunkowego ciekłych produktów naftowych przy ul. Ks. Kujota 8 w Szczecinie (dz. nr 33 obręb 1084).
32/092009-10-14Rozbudowa stacji paliw SHELL: 1. rozbudowa pawilonu socjalno-handlowego stacji paliw-pow. rozbudowy do 50m2 2. montaż dystrybutora oleju napędowego szybkiego tankowania samochodów TIR wraz z rozbudową wiaty 3. budowa 4 miejsc postojowych dla samochodów TIR 4. budowa niezbędnej infrastruktury technicznej odpowiadająca potrzebom wskazanego zakresu rozbudowy
31/092009-10-08zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: przebudowa i rozbudowa o część biologiczną, mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ściekó "Zdroje" w Szczecinie, ul. Wspólna 41-43
34/092009-10-07Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego przy ul.Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie
33/092009-10-07Budynek mieszkalny jednorodzinny z dobudowanym warsztatem samochodowym i infrastrukturą uzbrojenia terenu
30/092009-09-28decyzja pozwolenia na budowę Nr 1438/09 lądowiska dla śmigłowców dla potzreb Szpitalnego Oddziału ratunkowego SPSK Nr 1 PAM na terenie Placu Polskiego Czerwonego Krzyża na działce nr 18/2 w obrębie 2061 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 36/3 i 91 w obrebie 2061 w Szczecinie
29/092009-09-22decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda i łącznic drogowych w węźle Morwowa z włączeniem w układ autostrady A6.
28/092009-09-21Budowa, przebudowa i uzbrojeniu ulic i sięgaczy na Os.Warszewo na odcinku od ul.Duńskiej przez ul. Jemiołową, Nowokresową, Kresową do ulicy Ks. Warci-sława I (I Etap)w Szczecinie
27/092009-09-21„Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Woje-wódz.Szpitalu Zespolonym” obejmujące rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku L,budowę łącznika między budynkami B i M, budowę zewn.instalacji, parkingu na terenie przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie
26/092009-09-16pozwolenie na budowę węzła betoniarskiego przy ul. Fabrycznej 1 w Szczecinie
24/092009-08-21pozwolenie na budowe na stacji bazowej GSM Plus 42 832 Szczecin Spiska - nadbudowa istniejącego masztu, montaż anten, lokalizacja szaf aparaturowych z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi na dachu budynku ul.Gorlicka 2 w Szczecinie oraz zewnetrzna instalacja energetyvzna na terenie działki 10/3 obreb 2093
23/092009-08-20Centrum Handlowo-Usługowe "TURZYN"- Aneks Nr 2 do decyzji opozwoleniu na budowę nr 602/05 z dnia 29.04.2005 r. oraz nr 1071/08 z dnia 11.07.2008 r.,ul. Boh. Warszawy 42/43
22/092009-08-18BUDOWA DRÓG: SOWIEJ, OWCZEJ, PAŚNIKOWEJ I KURZEJ NA OSIEDLU KIJEWO W SZCZECINIE
25/092009-08-17
21/092009-08-06budowa V etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Arkońskiej-Niemierzyńskiej
20/092009-08-06Budowa sieci cieplnej 2 x Dn 300mm- w ramach przebudowy, położonej w granicach działek: nr 2/2 i nr 5 z obrębu nr 1090 w rejonie ulic Gdańskiej i Pieszej w Szczecinie.
19/092009-07-30Sieć cieplna 2xDn 250 mm od komory D1-20 przy ul. Wiosennej do kotłowni przy ul. Gierczak wraz z odrzutem 2xDn 100 mm w ul. Koszarowej (z wyłączeniem terenu kolejowego PKP S.A.) – po działkach nr: 12/11, 12/18, 12/21, 13/2, 14/2, 15/1, 19, 23, 28/2, 30/1, 36, 37, 42, 89/3 z obrębu 4036; nr: 12/1, 16, 17/8 z obrębu 4037; nr: 3, 12/5 z obrębu 4051 i nr 2 z obrębu 4054
18/092009-06-15dokończenie budowy ze zmianą funkcji budynku 2B (pawilon rehabilitacyjny) dla potrzeb ginekologii i położnictwa wraz z niezbędnymi elementami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą ( w tym budowa portierni i parkingu na 100 miejsc postojowych)przy ul. Macznej 4 w Szczecinie, nr ewid. gruntów: dz. 20 obręb 4163, dz. 123 i 124 obręb obręb 4189 oraz rozbiórka dwóch parterowych budynków położonych na działce nr 124 z obrębu 4189
17/092009-06-05przebudowa infrastruktury drogowej w Porcie Szczecin w rejonie przeładunków masowych i w rejonie przeładunków drobnicowych, polegająca na budowie dróg, przebudowie istniejących dróg z ich poszerzeniem, budowie stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, budowie parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych, przebudowie skrzyżowań z torami kolejowymi, przebudowie skrzyżowań i zjazdów w zakresie włączenia się do istniejących dróg, budowie oświetlenia dróg, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego, naziemnego i urządzeń inżynierskich
16/092009-05-18Budowa sieci cieplnej od komory D1-20 przy ul. Wiosennej do kotłowni gazowej przy ul. Gierczak 9 wraz z odrzutem w ul. Koszarowej.
15/092009-05-07„Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” obejmujące:budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, zew.odcinki instal. wodociągowej, energet., cieplnej, przewodu tlen., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,drogi wew. z parkingami wrazz budową zjazdów z ul. Rolnej,elem. zagospodar.terenu przy ul.Strzałowskiej 22 ( dz. nr 32/8, 34/2 z obr. 3089 ) w Szczecinie
14/092009-05-07zmiany dec.w zakresie projektu zagospodarowania terenu: korekty wewnętrznego układu drogowego (ponad 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych)ul.Warcisława I ( dz. nr79 z obr.3096)
13/092009-04-29Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 55/09 z dnia 29.04.2009r. - Budowa w miejscu istniejącego parkingu lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (działka nr 18/2 z obrębu nr 2061 przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża).
12/092009-04-22decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno – magazynowej z silosami do składowania gipsu przy ul. Pyrzyckiej 3a w Szczecinie (dz. nr 64/2 obręb 4198), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i zewnętrznym zadaszonym rolotokiem (dz. nr 64/2, 64/31, 64/32, 64/30, 286 obręb 4198)
11/092009-04-22decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w Porcie Szczecin (działka nr 3/14 obręb 1084 przy ul. Hryniewieckiego)
10/092009-04-09pozwolenie na budowę zespołu budynków warsztatowo-biurowych z garażami i myjnią, portierni, parkingu dla samochodów osobowych i cieżarowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi;
9/092009-03-30Zespołu biurowo- handlowo -usługowego POSEJDON polegającej na przebudowie ( z przy-wróceniem oryginalnego wystroju elewacji), zmianie sposobu użytkowania, częściowych wybu-rzeniach i rozbudowie budynku handlowego przy al. Niepodległości, pl. Brama Portowa, pl. Zwycięstwa, ul. Kaszubskiej i ul. Partyzantów w Szczecinie z przeznaczeniem na funkcję biu-rową, handlową i usługową (bez powiększania istniejącej powierzchni sprzedaży) wraz z par- kingiem wielokondygnacyjnym, urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz zagospodarowania terenu - działki nr 4/1, nr 4/8 nr 4/9, nr 4/11, nr 2/12, nr 2/11, nr 2/10, nr 2/8, nr 19, nr 5/1, nr 20/1, nr 3/5 obręb nr 1040, działka nr 12/8 obręb nr 1041.
8/092009-03-20"budynek biurowo-socjalny przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie, działka nr 1/21"
7/092009-03-20hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalno-biurowym, drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zmianą zasilania kotła gazowego z gazu płynnego na gaz ziemny w istn. budynku socjalnym "D", przy ul. Pomorskiej 53b w Szczecinie";
6/092009-03-18pozwolenie na przebudowę przepompowni wody "Niebuszewo"(sieci i obiekty technologiczne)budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Warcisława w Szczecinie
4/092009-03-10Warunki zabudowy dla 1. Budowa baterii silosów do składowania śruty i zbóż o pojemności do 40000 ton, wraz z urządzeniami do przeładunku (m. in. przenośnikami taśmowymi)na części działki nr 3/14 z Obr 1084 przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie 2. rozbiórka obiektów kolidujących z planowanym zamierzeniem, 3. budowa infrastruktury technicznej w tym trafostacji oraz realizacja zagospodarowania terenu.
5/092009-03-04Magistrala wodociągowa ul. Warcisława, Wkrzańska
2/092009-02-10pozwolenie na budowe kanału sanitarnego o śr. 0,20m i rurociągu tłocznego o śr. 90mm na działce nr 4/13 z obr. 1107 przy ul. Merkatora w Szczecinie
1/092009-01-23decyzja o zmianie dec. nr 804/06 z dn. 06.06. 2006r. o pozwoleniu na budowę rurociągów tłocznych kanalizacji ogólnospławnej z przepompowni Grabów i Dolny Brzeg do oczyszczalni ścieków Pomorzany poprzez zatwierdzenie Aneksu nr 2 obejmującego zmianę trasy rurociagów na wyspie Puckiej
3/092009-01-21budynek biurowo-socjalny przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie, dz. nr 1/21
15/082008-11-18STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTC NR 33310
14/082008-10-16
13/082008-07-31uruchomienie dwóch instalacji do produkcji mieszanek mineralno-asf
12/082008-07-30pozwolenie na budowę inwestycji
11/082008-07-17budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
10/082008-07-17zakład zbierania magazynowania złomu i metali oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
9/082008-07-14budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
8/082008-07-08pozwolenie na budowę
7/082008-06-25ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO PROPAN-BUTAN DZIAŁKI NR 2/2 I 3/2 Z OBRĘBU 4214 PRZY UL. TCZEWSKIEJ W SZCZECINIE
6/082008-06-18budowa stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS sieci P4 przy ul. Srebrnej 62 w Szczecinie na projektowanym maszcie o wys. 41,7 m n.p.t
5/082008-06-09
4/082008-02-12Przebudowa części segmentu C budynku produkcyjnego nr 5 z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 115b
3/082008-02-08sieć kanalizacyjna
1/082008-01-23
2/082008-01-16decyzja o pozwoleniu na budowę
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: bip@um.szczecin.pl Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin