Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Funkcje reprezentacyjne i obowiązki protokolarne Prezydenta i Zastępców

Zadania związane z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta realizują:

1. stanowiska ds. funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta poprzez:

a) układanie kalendarium spotkań z udziałem Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta,

b) przygotowywanie materiałów, opracowań, analiz, prezentacji multimedialnych dla Zastępców Prezydenta Miasta,

c) systematyczną współpracę z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta,

d) ułatwianie współpracy i przepływu informacji pomiędzy Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta, a dyrektorami i kierownikami podległych wydziałów i biur Urzędu Miejskiego oraz kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych,

e) udzielanie odpowiedzi na listy e-mailowe przesłane do Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta dotyczące spraw, których załatwienie leży w kompetencjach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta,

f) przygotowywanie materiałów, opracowań i analiz na potrzeby Prezedenta Miasta oraz Zatępców Prezydenta Miasta,

2. na stanowisku ds. związanych z przygotowaniem spotkań i imprez z udziałem Prezydenta Miasta poprzez:

a) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,

b) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta,

c) przygotowywanie pod względem organizacyjnym spotkań i imprez z udziałem Prezydenta,

d) współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządem osiedlowym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

e) prowadzenie i aktualizowanie bazy adresowej ważniejszych firm i instytucji działających w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim.

3. na stanowisku ds. związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta poprzez:

a) ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji Rady Miasta (dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały) kierowanych do Prezydenta,

b) kierowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji Rady Miasta (dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały) do poszczególnych Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta oraz do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu celem przygotowania projektu odpowiedzi,

c) koordynowanie działań związanych z terminowością udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały komisji Rady Miasta, nadawanie biegu stanowiskom Rady Miasta kierowanym do Prezydenta Miasta,

d) kontrola formalna przygotowanych projektów uchwał Rady Miasta Szczecin oraz współpraca z Biurem Rady Miasta w zakresie przekazywania projektów uchwał Rady Miasta pod obrady Rady,

e) opracowywanie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta. 

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/02/21, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2010/10/06 13:37:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2010/10/06 13:37:29 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2010/10/06 13:35:53 modyfikacja wartości
Joanna Lachowska 2007/11/13 09:32:02 modyfikacja wartości
Joanna Lachowska 2007/11/13 09:30:19 modyfikacja wartości
Adrianna Brodowicz 2007/02/21 11:21:40 nowa pozycja