Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Referat do spraw organizacji ruchu

 

Prezentowane zbiory informacji:

 

Kompetencje w zakresie zarządzania ruchem na drogach:
 1. podejmowanie działań planistycznych w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa i sprawności zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. zatwierdzanie organizacji ruchu lub ich zmian i prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
 3. nadzór i prowadzenie bazy danych dotyczącej zarządzania ruchem,
 4. prowadzenie spraw związanych z badaniami ruchu drogowego w wybranych punktach i rejonach sieci ulicznej: natężenia ruchu, warunków ruchu, podróży, parkowania, wypadków itp.,
 5. prowadzenie spraw i wydawanie zezwoleń związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 6. opracowywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz istniejących organizacji ruchu,
 7. opracowywanie koncepcji oraz wniosków w zakresie usprawniania i modernizacji układu drogowego,
 8. nadzór nad prawidłowością zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej umieszczonych na drogach,
 9. ustalanie miejsc parkowania pojazdów na ulicach Miasta oraz ustalanie opłat na parkingach objętych strefą płatnego parkowania,
 10. wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń na regularne lub regularne specjalne przewozy osób oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, ich wtórników oraz zmian do zaświadczeń i rozkładów jazdy,
 12. wydawanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu na regularne i regularne specjalne przewozy osób,
 13. uzgadnianie wydawania i zmian zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób, będących we właściwości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w sprawach  związanych z  zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym,
 15. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz warunków w nich określonych,
 16. prowadzenie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 17. weryfikacja i zatwierdzanie rozkładów jazdy w transporcie drogowym, dla którego właściwym jest organ wydający dokument uprawniający do wykonywania regularnego przewozu osób lub przewozu regularnego specjalnego.

Zespół ds. organizacji ruchu:

Kierownik Zespołu - Marcin Charęza, tel. 91 42 45 614

 

Nazwisko i imię

Pokój

Telefon

Bembenek Monika

21

91 43 51 185

Bujak Krzysztof

23

91 43 51 186

Dettlaff Wojciech

23

91 42 45 882

Świder Karolina

21

91 42 45 623

Zaiło Roman

23

91 42 45 005

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej, wytworzono: 2006/05/19, odpowiedzialny/a: Daria Radzimska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2023/08/03 08:47:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2023/08/03 08:47:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/22 10:46:39 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/22 10:32:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 12:03:43 modyfikacja wartości
Sandra Berezowska 2017/02/16 14:15:20 modyfikacja wartości
Sandra Berezowska 2017/02/16 14:08:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/01/02 10:06:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/01/02 10:04:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/01/02 10:03:11 modyfikacja wartości
Marzena Mila 2012/04/16 15:12:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2011/04/01 13:31:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2011/04/01 13:26:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2011/04/01 13:22:10 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2009/05/18 13:21:34 modyfikacja wartości
Marzena Mila 2008/05/13 09:48:38 modyfikacja wartości
Karolina Muszyńska 2008/01/11 11:16:50 modyfikacja wartości
Karolina Muszyńska 2008/01/11 10:43:34 modyfikacja wartości
Wojciech Ignalewski 2007/02/23 10:12:37 modyfikacja wartości
Wojciech Ignalewski 2007/02/23 09:58:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/01/11 10:08:11 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 13:04:11 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 12:58:58 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/16 13:12:55 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/16 13:12:42 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/14 11:44:12 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/14 11:30:58 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/14 08:57:32 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/14 08:27:32 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/14 08:17:38 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/14 07:41:15 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/14 07:37:59 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/12 10:24:40 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/12 10:20:35 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/12 10:17:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/11 22:41:16 modyfikacja wartości
Marek Trzciński 2006/06/06 11:13:31 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 16:02:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 15:27:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 15:25:36 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 15:24:16 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 15:19:08 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 15:02:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 14:57:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 14:56:34 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 14:51:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 13:54:03 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/05 13:51:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/02 15:30:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/02 15:05:13 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/02 15:04:00 modyfikacja wartości