Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komisje Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji

Nazwa komisji:Komisja Rewizyjna
Rodzaj komisji:Stała
Data powołania/odwołania:2018/11/28
Uchwała:Uchwała Nr I/4/18
Status:Powołana

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. kontroli całokształtu działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, rad osiedli;
  2. bieżącej kontroli realizacji budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi;
  3. kontroli jednostek pomocniczych Miasta.


Skład Komisji:
Nazwisko i imię Imię drugie Nazwa klubu Nazwa funkcji Uchwała
Bagiński Mariusz Krzysztof   Bezpartyjni   Członek   XIV/493/20  
Herczyńska Maria Magdalena   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Matecki Dariusz Piotr   Prawo i Sprawiedliwość   Członek   I/4/18  
Posłuszny Jan Antoni   Koalicja Obywatelska   Przewodniczący   XVII/656/20  
Tyszler Łukasz Przemysław   Koalicja Obywatelska   Członek   XI/406/19  
Ussarz Maciej Aleksander   Prawo i Sprawiedliwość   Wiceprzewodniczący   II/26/18  
Żylik Mirosław Kazimierz   Bezpartyjni   Członek   I/4/18  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji:
Data posiedzenia Tematyka
2019/07/16 09:00:00   przygotowanie kontroli w zakresie wyeliminowaia wad torowusjka tramw. Gdańska
2019/06/05 13:00:00   sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
2019/05/07 12:00:00   Ocena zamówień publicznych WIM
2019/04/02 10:00:00   Wybór Przewodniczącego Komisji