Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79516307

Aktualna strona: 446021

Wydrukowano: 0

Radni VIII Kadencji Rady Miasta Szczecin

Nazwisko:Kopeć
Imię:Maciej
Okręg wyborczy:V
Głosy w wyborach:877
Status:Odwołany
Data odwołania:2018/11/16
Uchwała:koniec kadencji
e-mail:maciej-kopec@wp.pl
Funkcja w Radzie:Radny 
Przynależność klubowa:PiS 

Maciej Kopeć

nauczyciel historii, żonaty, dwoje dzieci. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 50 i V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpoczął pracę w 1987 roku jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Gospodarczych im,. Mikołaja Reja w Szczecinie, a od 1991r. związał się z XIII Liceum Ogólnokształcącym, gdzie przez dziesięć lat był wicedyrektorem szkoły (1996-2006). Następnie pełnił funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (2006-2008). W latach 2006-2010 był radnym Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin wybranym w okręgu nr 5. Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w XIII LO i Gimnazjum nr 16 w Szczecinie (ZSO nr 7) oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą kuratora oświaty, Medalem Olimpiady Historycznej i nagrodą Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, nagrodą Ośrodka KARTA, wielokrotnie wyróżniany nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina, w tym specjalną Nagrodą Oświatową Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” (2014).

Angażował się w działalność społeczną. Najpierw w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, potem w NSZZ „Solidarność” oraz KPN. Był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin, a obecnie jest członkiem Rady Programowej TVP w Szczecinie, brał udział w pracach wielu społecznych komisji oświatowych działających przy kuratorze oświaty i władzach miasta Szczecina. Jest członkiem NSZZ „Solidarność-80”.
 


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Statystyki interpelacji i zapytań

RodzajIlośćKadencja
Interpelacja8VII
Zapytanie33VII
Interpelacja36V
Zapytanie194V

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
2557   Dot. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych Zapytanie   2018/04/25 09:00:00   Kopeć   Maciej   2018/04/27  
2175   Dot. dzieci objętych opieką przedszkolną w latach 2011-2016 Interpelacja   2017/10/18 09:00:00   Kopeć   Maciej   2017/10/30  
1469   Dot. informacji o łącznej wysokości przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin środków w formie dotacji publicznych oraz usług promocyjnych dla klubów sportowych w zespołowych sportach halowych oraz dla klubów piłki nożnej w latach 2014 i 2015 Zapytanie   2016/09/07 08:00:00   Kopeć   Maciej   2016/09/12  
1468   Dot. braku działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic P. Stalmacha i F.K. Druckiego-Lubeckiego Zapytanie   2016/09/07 08:00:00   Kopeć   Maciej   2016/09/14  
823   Dot. wyników badań natężenia ruchu na ulicy Stelmacha Zapytanie   2015/11/18 12:00:00   Kopeć   Maciej   Niburski   Rafał   2015/11/25  
>> więcej  


Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
1716   Dot. ewentualnego stosowania mobbingu przez dyrektora szkoły wobec nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie Interpelacja   2010/10/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/11/03  
1715   Dot. powodów podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie na podstawie Uchwały Rady Miasta nr VI1I/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela Zapytanie   2010/10/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/11/02  
1698   Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących realizacji w latach 2009-2010 postanowień art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionymi w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz skutków finansowych wprowadzenia w życie Protokołu Dodatkowego nr 2 Interpelacja   2010/09/28 14:30:00   Kopeć   Maciej   2010/10/11  
1697   Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesieniu zajęć uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 62 Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Kopeć   Maciej   2010/10/05  
1668   Dot. konkursu na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Zapytanie   2010/09/07 13:00:00   Kopeć   Maciej   2010/09/17  
>> więcej  

Oświadczenia majątkowe radnych

KategoriaData złożeniaDokument
Radni miasta - radni VII kadencji2018-09-17 
Radni miasta - radni VII kadencji2018-04-26 
Radni miasta - radni VII kadencji2017-04-25 
Radni miasta - radni VII kadencji2016-04-29 
Radni miasta - radni VII kadencji2015-04-27 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin