Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78134830

Aktualna strona: 29995

Wydrukowano: 0

Budżet Miasta 2010

Tytuł
1. Wprowadzenie  
2. Część obowiązująca  
3. Część objaśniająca - liczbowa  
4. Część objaśniająca - opisowa - budżet zadaniowy  
4.1. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych wg grup rodzajowych  
4.2. Opis dochodów bieżących  
4.3. Opis dochodów majątkowych  
4.4. Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych według sfer  
4.5. Opis wydatków bieżących  
4.6. Opis wydatków majątkowych  
4.7. Opis przychodów i rozchodów  
5. Część objaśniająca - plany finansowe  
5.1. Zakłady budżetowe  
5.2. Instytucje kultury  
5.3. Rachunki dochodów własnych  
5.4. Gospodarstwa pomocnicze  
5.5. Fundusze celowe  
6. Materiały uzupełniające  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin