Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67341224

Aktualna strona: 340008

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:II zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VIII
Data sesji:2018-12-18 10:00

 

Transmisja wideo z sesji RM
Transmisja audio z sesji RM


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 22 i 28.11.2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 284/18  (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
  - 285/18  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
  - 286/18  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
  - 275/18  (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa),
  - 278/18  (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  - 279/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
  - 280/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Królewskiego” w Szczecinie,
  - 291/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,
  - 292/18  (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie,
  - 293/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie,
  - 282/18  (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019,
  - 287/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 288/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069,
  - 289/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030,
  - 290/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a,
  - 294/18  (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  - 295/18  (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019,
  - 296/18  (komentarzy: 0) - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
  - 297/18  (komentarzy: 0) - ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin,
  - 298/18  (komentarzy: 0) - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
  - 299/18  (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin,
  - 300/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
  - 338/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 301/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn,
  - 302/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo,
  - 303/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo,
  - 304/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum,
  - 305/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie,
  - 306/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo,
  - 307/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo,
  - 308/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław,
  - 309/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce,
  - 310/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo,
  - 311/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze,
  - 312/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno,
  - 313/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe,
  - 314/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka,
  - 315/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko,
  - 316/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo,
  - 317/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto,
  - 318/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów,
  - 319/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce,
  - 320/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy,
  - 321/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno,
  - 322/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany,
  - 323/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin,
  - 324/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne,
  - 325/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto,
  - 326/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn,
  - 327/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ,
  - 328/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód,
  - 329/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo,
  - 330/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn,
  - 331/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo,
  - 332/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo,
  - 333/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe,
  - 334/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica,
  - 335/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje,
  - 336/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa,
  - 337/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin