Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50945856

Aktualna strona: 139703

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:V uroczysta sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2017-07-05 9.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  - Zespołowi Wokalnemu "Filipinki"
  - Fundacji Polskich Wartości organizatorowi akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach"
  - Księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi
3. Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2017”:
  - prof. dr hab. Leszkowi Żebrowskiemu
  - Leszkowi Hermanowi
4. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin