Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-12-07 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 października 2021 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 248/21  (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
  - 249/21  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 239/21  (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 238/21  (komentarzy: 0) - budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok,
  - 250/21  (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.