Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-05-24 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 kwietnia 2022 r.
3. Informacja o przebiegu pandemii Covid-19 w Szczecinie.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 100/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie,
  - 101/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie,
  - 102/22  (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie,
  - 103/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie,
  - 104/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie,
  - 105/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie,
  - 106/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie,
  - 107/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie,
  - 108/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie,
  - 109/22  (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie,
  - 110/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie,
  - 111/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Axentowicza" w Szczecinie,
  - 112/22  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie,
  - 113/22  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
  - 114/22  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie,
  - 115/22  (komentarzy: 0) - utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 2 w Szczecinie i jej wejścia w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
  - 117/22  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie,
  - 118/22  (komentarzy: 0) - przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 - 2027,
  - 119/22  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104,
  - 125/22  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Michała Doliwo - Dobrowolskiego na skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie.
  - 120/22  (komentarzy: 0) - uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie wód geotermalnych”.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2021 r.
7. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.