Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-09-05 13.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 219/18 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem)
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 220/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska)
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 221/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 222/18 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego)
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 229/18 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska)
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 230/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich)
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 237/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka)
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 231/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 232/18 (komentarzy: 0) - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
3. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin