Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VI uroczysta sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-07-05 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wykład dr Małgorzaty Gwiazdowskiej - Miejskiego Konserwatora Zabytków pt. "Dziedzictwo kulturowe Szczecina po 1945 roku".
3. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  - Księdzu Prałatowi Janowi Marcinowi Mazurowi,
  - Teresie Barbarze Dominiczak.
4. Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2018”:
  - Wojciechowi Maleika,
  - Sylwestrowi Ostrowskiemu.
5. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VI uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin