Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222208

Aktualna strona: 337827

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:II nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2017-08-04 9:00

 

Transmisja wideo z sesji RM
Transmisja audio z sesji RM


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 236/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 237/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
3. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z II nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin