Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-02-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 13 i 14.12.2004 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pobytu w Stanach Zjednoczonych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 60/05 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 44/05 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r.;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 66/05 - wyrażenia zgody na pokrycie dopłat wynikających z różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczecin;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 24
  - 48/05 – zamiaru likwidacji publicznego Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 50/05 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 24
  - 53/05 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 52/05 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 54/05 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Miko.łajczyka 20;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 55/05 – zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły podstawowej oraz likwidacji Filii Nr 1 w Szczecinie ul. Sowińskiego 3 – Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej i Filii Nr 2 w Szczecinie ul. Klonowica 14 – Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie ul. Hoża 6;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 56/05 – zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14;
  - 64/05 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 24/05 – utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 25/05 – współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 26/05 – współdziałania z Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 27/05 – współdziałania z Gminą Bielice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 28/05 – współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 29/05 – współdziałania z Gminą Radowo Małe w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 30/05 – zmiany uchwały Nr XXVII/543/04 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 65/05 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 63/05 – zmiany Uchwały Nr X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kc. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.