Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII wyjątkowa sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-09-01

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Dyskusja
5. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Szczecina w sprawie sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
6 Rozpatrzenie projektu uchwały o nr 242/04
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
7 Rozpatrzenie projektu uchwały o nr 243/04
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
8 Zamknięcie obrad.