Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VII wyjątkowa sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-08-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie Wojewody Zachodniopomorskiego.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Zamknięcie obrad.