Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-07-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 214/04 – uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  · złożenie ślubowania przez radnego Bolesława Aleksandra Gronkowskiego;
  - 216/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
4. Zamknięcie obrad.