Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-07-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - VI wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 05.04, 17.05 i 21.06.2004 r.
  - XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21.06.2004 r.
  - XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.06.2004 r.
4. Informacja o stanie zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszu ISPA w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”.
5. Stanowisko Rady Miasta
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  -217/04 - w sparwie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego "Bukowo-Okólna" w Szczecinie
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 2
  -200/04 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie m.Szczecina
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 213/04 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 193/04 – zmiany Uchwały Nr XXIV/296/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. dotyczącej przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 194/04 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Golęcino – Gocław w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 198/04 – nadania imienia Floriana Krygiera Stadionowi Miejskiemu przy ul. Karłowicza 28;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 191/04 – zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie;
odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 157/04 – programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004 – 2015;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 158/04 – uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 163/04 – odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 65/04 – (wersja 2) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 195/04 – zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Fundację „Ratujmy Ptaki” Pani Zofii Brzozowskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 197/04 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego – Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 144/04 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
wycofany przez wnioskodawcę
  - 177/04 – skargi Pani Małgorzaty Lepiesza-Lenik i Czesława Lenik na Prezydenta i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 187/04 – skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 154, 156 i 158 w Szczecinie na Prezydenta Miasta;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 209/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 210/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 211/04 – zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 212/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 215/04 – założenia Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Szczecinie ul. Hoża 6 oraz zmian organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie przy ul. Hożej 6.
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 189/04 – sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Z. Krasińskiego, ul. Z. Krasińskiego nr 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, ul. Z. Krasińskiego 58 i ul. Z. Krasińskiego 59f, 59g, 59h, jej użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 188/04 – wskazania terenu pod rozszerzenie Wolnego Obszaru Celnego;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 190/04 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 199/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Narutowicza” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 201/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Podbórzańska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 202/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 203/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Orna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 204/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 205/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 206/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Cegielnia” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 207/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 208/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 155/04 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego likwidacji stadionu sportowego, do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33).
wycofana przez projektodawcę
7. Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.