Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-06-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie wyróżnień „Ambasador Szczecina 2003”.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja na temat Stoczni Szczecińskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 161/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 162/04 – przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach „Programu Restrukturyzacji Oświaty”;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 85/04 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 135/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 164/04 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Danutę i Stefana Kozakiewicz do projektu zmiany P. 69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 165/04 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Elżbietę i Edwarda Pietruch do projektu zmiany P. 69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 166/04 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Irenę i Dionizego Popik do projektu zmiany P. 69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 167/04 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Prasa” do projektu zmiany P. 69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 134/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany P.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 152/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Szeroka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 153/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Kadłubka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 154/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 168/04 – przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radolin – Refulat” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 178/04 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle "Zdroje" w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 179/04 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  -180/04 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Pomorska" w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 181/04 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Zachód";
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 182/04 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Załom" w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 183/04 - uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia - Oleszna" w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 169/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Zdroje” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 170/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Zdroje” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 171/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 172/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 173/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Autostrada” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 174/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – Park Leśny Dąbie” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 175/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom – Kasztanowe” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 176/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Oleszna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 136/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 75/04 - Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 185/04 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 186/04 - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
7. Informacja o stanie zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszu ISPA w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”.
ww. punkt porządku obrad przeniesiony został na następne posiedzenie Rady Miasta
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.