Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-06-21

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 24 i 25.05.2004 r.
4. Informacja Prezydenta Miasta nt wypłacanych zasiłków
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 117/04 – założenia szkół ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 3 im. Prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 118/04 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 119/04 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 120/04 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 121/04 – przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 122/04 – założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 123/04 – założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 124/04 – założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87 oraz założenia Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 141/04 – nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 127/04 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. w Warszawie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 137/04 – zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 151/04 – wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 156/04 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 160/04 – podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 129/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 130/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 128/04 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym niepodlegającym Gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 131/04 – likwidacji jednostki budżetowej pn. „Inkaso i Egzekucja Administracyjna” w Szczecinie przy ul. Felczaka 9;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 132/04 – utworzenia środka specjalnego;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 138/04 – likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich”;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 146/04 – uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina upoważniających pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 145/04 – udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 159/04 – przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 140/04 – przeniesienia kamienia – głazu z tablicą pamiątkową upamiętniającą młodocianych żołnierzy „Synów Pułku” – uczestników II. Wojny Światowej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 143/04 – nadania nazwy urzędowej ulicom i placom w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 147/04 – osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 148/04 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie Modrej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 149/04 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Abrahama w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 163/04 – odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina.
odesłana do wnioskodawcy
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
 -184/04 -zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
7. Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
8. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003 oraz zleceń uzyskanych przez firmę GISO z Dębna Lubuskiego przy organizacji imprez miejskich w latach 2000-2003.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.