Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-05-25

Porządek obrad sesji:

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 62/04 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
+Głosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 68/04 – polityki współpracy międzynarodowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 56/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla „Osów zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 57/04 – uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Międzyodrze-Dziewoklicz”, „Stare Dąbie”, „Pogodno-Unii Lubelskiej” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 90/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Mieszka I-go” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 91/04 – uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin – Przęsocińska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 92/04 – uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 93/04 – uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Karpacka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 94/04 – uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Kamienna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 95/04 – uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 96/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Okulickiego” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 97/04 – uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście Północ – Wyzwolenia”, „Grabowo”, „Drzetowo-Gontynka”, „Bolinko-Osiedle” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 98/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Mieszka I” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 99/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Południowa-rz. Bukowa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 100/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 101/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 102/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo-Jana Kazimierza” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 103/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-E. Plater” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 104/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 105/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Kamienna” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 106/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 107/04 – przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Saperska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 108/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.