Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-05-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 26 i 28.04.2004 r.
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 110/04 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Klonowej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 109/04 – przekazania zadania utrzymania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakole 13 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 89/04 – skargi na Prezydenta Miasta dot. braku nadzoru nad Aeroklubem Szczecińskim;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 78/04 – zmiany uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu „Pomerania”;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 66/04 – podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 41/04 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 42/04 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 74/04 – zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 65/04 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie;
odesłany do projektodawcy
  - 125/04 – likwidacji Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50.
+Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 19 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
  - 27/04 – ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 20
  - 28/04 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 126/04 – wersja 2 - zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 43/04 – wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Męczenników II Wojny Światowej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 44/04 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej i Unisławy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 45/04 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 46/04 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 111/04 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 112/04 – wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Parkowej;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 62/04 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
  - 68/04 – polityki współpracy międzynarodowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
  - 113/04 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 w Szczecinie ul. Koszalińska i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 114/04 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Szczecinie ul. Jaworowa 48 i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 115/04 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Szczecinie ul. Montwiłła 2;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 116/04 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie ul. Zdrojowa 23/25;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22