Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
drugie posiedzenie XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-04-28

Porządek obrad sesji:

7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecina.
7.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecina za 2003 rok.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecina.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.