Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-03-15

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Wystąpienie przedstawiciela Komitetu Referendalnego
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 52/04 – przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 19 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 21/04 – nieodpłatnego przekazania samochodów marki Nysa T-522 i Polonez „Caro” oraz sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 22/04 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Pogodno w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 23/04 – zmiany uchwały w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 24/04 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 51/04 – uchylenia uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji w Stoczni Szczecińskiej Nowa.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.