Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-02-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 39/04 w sprawie powołania Skarbnika Miasta
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Polityka edukacyjna miasta:
  5.1. Budżet miasta a budżet oświaty – stan i prognozy.
  5.2. Prezentacja wypracowanych przez Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej oraz ekspertów z Uniwersytetu Szczecińskiego analiz na temat oświaty szczecińskiej – prof. Leon Dorozik, Uniwersytet Szczeciński.
  5.3. Wystąpienie na temat wyników nauczania osiąganych przez szkoły szczecińskie – Zofia Hryhorowicz – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 17/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 ul. Zdrojowa 23/25;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 16/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 18/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 ul. Czesława 7;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 14/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 ul. Montwiłła 2;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 15/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 ul. Koszalińska 13;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 13/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 ul. Jaworowa 48;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 36/04 – zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 33/04 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 32/04 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 34/04 – zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 35/04 – zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44;
+Głosujących ZA: 1 Głosujących PRZECIW: 22 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 37/04 – zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 50 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie, ul. Wielkopolska 14 oraz zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie, ul. Wielkopolska 14;
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 20/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie przygotowania nowych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.