Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
drugie posiedzenie XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-02-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 114/03 (wersja 2) w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za lata 2002 i 2003.
5. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.