Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-01-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 1/04 – skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 2/04 – skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały Nr XII/248/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wystawienia na licytację prawa do nadania nazwy ulicy.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
3. Zamknięcie obrad.