Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-01-19

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.12.2003 r.;
  - XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.12.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 9/04 - odwołania Skarbnika Miasta Szczecina
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 324/03 – nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 325/03 – zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s.p.z.o.z.;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 320/03 – nadania imienia Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 23;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 328/03 – (2 wersja) zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 326/03 – zobowiązań finansowych dotyczących organizacji The Tall Ships’Race;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 321/03 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 264/03 – wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 323/03 – przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 322/03 – polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 3/04 - uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z.o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 4/04 - uchylająca uchwałe w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 5/04 - ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2004r. do 28 lutego 2005r. oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 8/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 10/04 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.