Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-11-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 166/03 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie zbycia udziałów spółki pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
odesłano do projektodawcy
+Głosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 20
  - 268/03 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok;
odesłano do projektodawcy
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 269/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
odesłano do projektodawcy
  - 283/03 - zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto
odesłano do projektodawcy
3. Zamknięcie obrad.