Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-11-03

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 220/03 – przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 221/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Sowińskiego” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 222/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Joannę i Janusza Nowosieleckich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 223/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Jadwigę i Mariusza Kłosowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 224/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Marię Bahrynowską do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 225/03 – Rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 226/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Bogdana Hajdamowicza do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 227/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Aleksandra Sondeja do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 228/03 – rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Jacka Iskrę do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 229/03 – rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Panią Magdalenę Nowicką i Panią Janinę Nowicką do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 230/03 – rozstrzygnięcia protestów wniesionych przez Panią Zofię Kożuszek, Pana Janusza Szypa, Pana Andrzeja Szypa do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 231/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Radę Osiedla Warszewo do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 232/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Dorotę Adamczyk do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 233/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Polski Związek Działkowców, Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. „Skowrona” w Szczecinie do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 234/03 – rozstrzygnięcia protestu Pani Zofii Nowak do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
nie podjęta
+Głosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 235/03 – rozstrzygnięcia protestu Pani Iwony Kirdzik do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 236/03 – rozstrzygnięcia protestu Państwa Bogumiły i Edwarda Bobrowskich do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 237/03 – rozstrzygnięcia protestu Pana Wiesława Święczkowskiego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 238/03 – rozstrzygnięcia protestu operatora sieci komórkowej Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny w Gdyni ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 Gdynia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 239/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących użytku ekologicznego;
nie podjęta
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 240/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących rezerwacji terenu dla potrzeb stacji transformatorowej;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 241/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Pani Józefy Dziemianko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 242/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Państwa Urszuli i Stanisława Trociuk do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 243/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Państwa Anny i Ferdynanda Juchy do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 244/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Pani Tamary Kosmowskiej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 246/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego lokalizacji stacji telefonii komórkowej, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 20
  - 247/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
odesłana do projektodawcy
  - 248/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33), dotyczących likwidacji garaży;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 249/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód, dotyczących pawilonów handlowych;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 250/03 - rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód, dotyczących lokalizacji terenów sportu i rekreacji;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 251/03 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej – Golisza;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 252/03 – zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 259/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecina.
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 18 Obecnych : 29
 - 204/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier-salonu gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Galaxy"
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
 - 208/03 opinii o lokalizacji ośrodka gier-salonu gry w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 2
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
 - 207/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
 - 210/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
 - 270/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.