Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
I wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2002-12-06

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 311/02 – uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2010, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie"
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 312/02 – zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2003
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 31
  - 315/02 – podatku od posiadania psów
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 316/02 – trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego
+Głosujących ZA: 25Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 317/02 – podatku od środków transportowych
PROJEKT ODESŁANY DO KOMISJI RM
  - 318/02 – podatku od nieruchomości
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 319/02 – wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 320/02 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 321/02 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
3. Zamknięcie obrad.