Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Szczecina IV Kadencji - posiedzenie II
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2002-11-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ślubowanie Prezydenta Miasta Szczecina
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
6. Wystąpienie Prezydenta Miasta SZczecina
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 308/02 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta
 - 309/02 powołania Komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
 - 304/02 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
 - 305/02 ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecina
 - 306/02 odwołania Sekretarza Miasta Szczecina
 - 307/02 powołania Sekretarza Miasta Szczecina
 - 310/02 ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
8. Zamknięcie obrad.