Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-10-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 255/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”.
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
++Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
3. Zamknięcie obrad.